Начална страница
Начало >> Услуги
Банково обслужване

Банкови клонове на територията на гр. Белене:

Банка "ДСК" ЕАД
гр. Белене - 5930
ул. “България” № 23, ет. 2
тел. 0658/ 3 11 60
факс: 0658/ 3 13 73

Уникредит Булбанк
гр. Белене - 5930
ул. “Фердинанд Дечев” № 1
тел. 0658/ 3 48 51 и 3 48 52


Първа Инвестиционна банка
гр. Белене - 5930
ул. “Иван Вазов” №2
тел. 0658/ 3 84 11

“ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”АД
гр. Белене - 5930
ул. “България” № 33
тел. 0658/ 2 67 41 и 2 66 41

Застрахователно обслужване

Клонове на застрахователни компании:

ДЗИ
гр. Белене - 5930
ул. “България” № 23, ет. 6
тел. 0658/ 3 32 27

ЗПАД “АЛИАНЦ – БЪЛГАРИЯ”
гр. Белене - 5930
ул. “България” № 23, ет. 5
тел. 0658/ 3 30 36ЗК “ОРЕЛ” АД
гр. Белене - 5930
ул. “Малчика” № 38, ет. 5
тел. 0658/3 13 60


ЗПАД “БУЛСТРАД”
гр. Белене - 5930
ул. “България” № 37
GSM 088 594 069


Правно обслужване

адвокат Светлана Павлова Генова
гр. Белене - 5930
пл. “България” № 1, ет. 1
GSM 088 948 489

адвокатска кантора
Снежана Йосифова Лоринкова

гр. Белене - 5930
ул.”България” № 23, ет. 1, ст.9
GSM 087 711 124

Транспортни услуги

Ежедневно, населението на общината има връзка с 25 населени места по четири автобусни маршрутни линии. Транспортната схема на общината се изпълнява от фирма ДЗЗД "Белене Транс – гр. Белене.

Пълно разписание на автобусите, пристигащи, заминаващи и преминаващи през гр. Белене

Икономика

До преди десет години икономиката на Община Белене бе приоритетно ориентирана към изграждането на двата крупни енергийни обекта на територията и - ХТК “Никопол - Турну Мъгуреле” и АЕЦ “Белене”.
Почти всички ресурси бяха насочени към изграждането и обслужването на двата обекта, а като негатив от това бе подценяването на другите отрасли.

Бавно се разраства и частния сектор, главно в областта на леката промишленост, търговията и селското стопанство.


Предприятия на територията на Общината
 

 

 

   последно обновена: 05.06.2012 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО