Начална страница
Начало >> Население
Брой население по постоянен адрес
Община / населено място
брой
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

10628

гр. Белене

8955

с.Бяла Вода

328

с.Деков

492

с.Кулина Вода

174

с.Петокладенци

367

с.Татари

312

* Данните са от http://grao.government.bg , актуални към 15.06.2014 г.

 

Характеристика по настоящ адрес
Общо
Мъже
Жени

10181

5005

5176

Разпределение на населението по пол трудоспособност (данните са към 15.07.2013г.)

Общо

под трудоспособна възраст
в трудоспособна възраст
над трудоспособна възраст
общо
общо
мъже
жени
общо
мъже
жени

10181

1313

6049

3224
2825
2819
1091

1728

 

Трудова заетост по отрасли

N

Отраслова група
1998
1999
2000
 
бр.
%
бр.
%
бр.
%
2 976
3 060
5 422
Б01
Селско, горско стопанство и риболов
657
22,07
654
21,37
548
10,11
Б02
Дърводобивна продукция
-
-
19
0,62
970
17,89
Б03
Преработваща индустрия
817
27,44
711
23,24
1046
19,29
Б04
Електроенергия, газ и вода
-
-
89
2,91
293
5,40
Б05
Строителство
421
14,15
277
9,05
579
10,68
Б06
Търговия и ремонт
336
11,29
319
10,43
528
9,74
Б07
Хотели и обществено хранене
89
3,00
78
2,55
262
4,83
Б08
Транспорт и съобщения
66
2,23
134
4,38
120
2,21
Б09
Финанси, кредит и застраховане
24
0,81
14
0,46
30
0,55
Б10
Операции с имущество и бизнес услуги
10
0,33
15
0,49
69
1,27
Б11
Държавно управление
42
1,41
235
7,68
309
5,70
Б12
Образование
301
10,12
298
9,74
402
7,41
Б13
Здравеопазване
142
4,77
142
4,64
204
3,76
Б14
Други услуги
71
2,39
75
2,45
62
1,14

 

Безработица
показател
период
30.11.11
31.12.11
31.01.12 29.02.12 31.03.12 30.04.12
безработни лица
(брой)
602
682
774
765
665
649
равнище на безработицата
( %)
13.6
15.4
17.4
17.2
15.0
14.6

** профил на безработицата за периода 30.11.2011г. – 30.04.2012г.
Състояние на трудовия пазар към същия период.

показател
период
30.11.11 31.12.11 31.01.12 29.02.12 31.03.12 30.04.12
според пола  възрастта
Безработни мъже
51.2%
53.50%
53.4%
52.8%
52.2%
49.2%
безработни жени
48.8%
46.5%
46.50%
47.20%
47.8%
50.8%
безработни младежи /от 20г. до 24г./
8.8%
8.1%
8.3%
8,00%
7.4%
6.9%
 
безработни в активна възраст
/30-44г./
27.8%
27.60%
29.4%
30.4%
30.4%
30.2%
 
безработни лица над 55г.
24.9%
26.1%
25.8%
25.1%
24.4%
25.7%
показател
период
30.11.11
31.12.11
31.01.12
29.02.12
31.03.12
30.04.12
според обра- зовател- ната степен
с основни и по-ниско образование
27.7%
28.3%
29.2%
26.8%
28.1%
31.6%
със средно специално или професионално
образование
64.5%
64.5%
64.5%
66.7%
64.5%
61%
с висше образование
7,80%
7.2%
6,3%
6.5%
7.4%
7.4%
 

Брой

602
682
774
765
665
649
показател
период
30.11.11
31.12.2011
31.01.12
29.02.12
31.03.12
30.04.12
по професионална характеристика
лица без специалност
38.4%
38.0%
37.4%
33.9%
35.9%
40.1%
лица с работническа професия
38.4%
36.6%
35.9%
38.3%
34.6%
31.6%
специалисти
23.2%
25.4%
26.7%
27.8%
29.5%
28.3%

брой

564

682

774

765

665

649

 

Характеристика
Заетост
Безработица

 

   последно обновена: 16.01.2014г. г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО