Начална страница
Начало >> текст

Проекти, реализирани от Община Белене.

 

 

 

 

На 13.10.2014г., Община Белене подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма"Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   Публикация(doc, 72 kB)

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Община Белене изпълнява проект "Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене, финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет"

 

  Публикация(doc, 72 kB)

  

 

 

 

 

    Заключителна пресконференция по проект "Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене"

 

  Публикация(doc, 69 kB)

 Снимка 1 (jpg, 3.1 mB)

 Снимка 2 (jpg, 2.8 mB)

 

 

 

 

 

 

    Двудневно обучение по проект "Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене"

 

  Публикация(doc, 69 kB)

 Снимка 1 (jpg, 3.7 mB)

 Снимка 2 (jpg, 3.8 mB)

 Снимка 3 (jpg, 3.1 mB)

 Снимка 4 (jpg, 3.1 mB)

 Снимка 5 (jpg, 3.5 mB)

 

 

 

 

 

ПОКАНА

за участие в заключителна пресконференция по проект "Подобряване процеса на разработване, провеждане и контрол на общински политики и разработване на стратегически документи в Община Белене", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет"

 

 

 ПОКАНА(pdf, 134 kB)

  

 

 

ПОКАНА

 за участие във фокус-групи по проект „Подобряване процеса на разработване, провеждане и контрол на общински политики и разработване на стратегически документи в община Белене”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”

 

 ПОКАНА(pdf, 140 kB)

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Община Белене изпълнява проект "Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене, финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет"

 

  Публикация(doc, 69 kB)

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Община Белене изпълнява проект "Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене, финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет"

 

  Публикация(doc, 71 kB)

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Община Белене изпълнява проект "Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене, финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет"

 

  Публикация(doc, 69 kB)

  

 

 

Второ тридневно българо-румънско обучение се проведе в община Белене. През периода от 09-11 април 2014г.,  град Белене отново беше домакин на българо-румънско обучение за опазване на околната среда

 

  Публикация(pdf, 232 kB)

 

Снимка 1 (jpg, 690 kB)

 

Снимка 2 (jpg, 688 kB)

 

 Снимка 3 (jpg, 678 kB)

 

 

 

На 15 април 2014г. в община Белене се проведоха две събития :

  1. в зала 26 на общината се проведе дискусия във фокс група, която е част от дейностите по изпълнение на проект "Подобряване на управлението и организацията на работа в община Белене.

  2. след проведената дискусия, същия ден бяха проведени интервюта със служители от ръководния състав и отделите на административно обслужване в Община Белене

 

  Публикация(doc, 203 kB)

  

 

 

Конкурс за рисунка в град Белене по повод Международния ден на Земята.

 

  Публикация(doc, 232 kB)

 

Снимка 1 (jpg, 2.2 MB)

 

Снимка 2 (jpg, 2.3 MB)

 

 

Тридневно българо-румънско обучение се проведе в град Белене.

 

  Публикация(doc, 232 kB)

 

Снимка 1 (jpg, 2.4 MB)

 

Снимка 2 (jpg, 0.8 MB)

 

 

 

  Над 100 деца от град Белене се включиха в почистването на река Дунав по повод Световния ден на водата.

 

 

  Публикация(doc, 232 kB)

 

Снимка 1 (jpg, 3.5 MB)

 

Снимка 2 (jpg, 3.2 MB)

 

 

 

 

На 12 март 2014г. в зала 26 на Община Белене се проведе стартираща пресконференция по проект          "Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене"

 

  Публикация(doc, 203 kB)

 

Снимка 1 (jpg, 2.0 MB)

 

Снимка 2 (jpg, 1.8 MB)

 

 

 

 

През месец март 2014г. Община Белене сключи два договора за извършване на услуга по реда на Закона за обществените поръчки по проект "Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене"

 

 

  Публикация(doc, 207 kB) 

 

 

 През месец Февруари 2014г. Община Белене сключи два договора за извършване на услуга по реда на   Закона за обществените поръчки по проект "Подобряване на процеса на разработване , провеждане и

 контрол на общински политики и   разработване на стратегически документи в Община Белене"

 

  Публикация(doc, 230 kB) 

 

 

 

  На 05.02.2014г., в град Слатина(Румъния) се проведе работна среща по проект "Мониторинг на качеството на факторите на околната сред в трансграничната област Олт-Белене"

 

 

  Публикация(doc, 699 kB)

 

Снимка 1 (jpg, 3.7 MB)

 

Снимка 2 (jpg, 3.7 MB)

 

 

 

     Община Белене, като Бенефициент спечели проект и сключи договор с Министерство на финансите,

 Управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет" за изпълнение на проект 

 "Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене"

 

  Публикация(doc, 210 kB) 

 

 

       Осми месец Община Белене изпълнява проект "Светъл лъч" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

 

 

  Публикация(doc, 233 kB)

 

 

     През месец декември 2013г. Кметът на Община Белене г-н Момчил Спасов подписа 3 договора за       доставка на оборудване по проект "Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансгранична област Олт-Белене" 

 

 

  Публикация(doc, 698 kB)

 

 

 

    "Подобряване на процеса на разработване , провеждане и контрол на общински политики и   разработване на стратегически документи в Община Белене"

 

 

  Публикация(doc, 71 kB) 

 

 

     На 26 ноември в зала №26 на Община Белене се проведе заключителна пресконференция по

 проект : За по ефективна и компетентна общинска Администрация Белене"

 

 

  Публикация(doc, 58 kB)

 

Снимка 1 (jpg, 3.6 MB)

 

Снимка 2 (jpg, 3.4 MB)

 

Снимка 3 (jpg, 3.1 MB)

 

 

 

 

Покана във връзка с изпълнението по проект "Димум - античната митница на Мизия", финансиран по оперативна програма "Регионално развитие"

 

  Покана(doc, 468 kB)

 

 Снимка 1 (jpg, 2.8 MB)

 

  Снимка 2 (jpg, 4.1 MB)

 

   Снимка 3 (jpg, 3.1 MB)

 

 

 

 

 На територията на град Белене ще се реализира Проект за развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България

 

  Публикация(doc, 156 kB)

 

 

През месец Ноември 2013г. в град Ловеч бяха проведени последните две специализирани обучения, които се провеждат в изпълнение на Дейност 4:"Провеждане на четири специализирани обучения за служителите на Община Белене" по проект  "За по ефективна и компетентна общинска администрация Белене"

 

  Публикация(pdf, 58 kB)

 

 

           Надграждащо обучение на предоставящите социални услуги в Община  Белене

 

 

  Публикация(doc, 233 kB)

 

В дните 24 и 25 октомври 2013г. в град Велико Търново се проведе обучение на тема "Подобряване процеса на работа и обратна връзка с изпълнението 

 

  Публикация(pdf, 72 kB)

 

 

 

В дните от 11 до 13 септември 2013г. в град Свищов бе проведено обучение на тема "Стратегическо планиране".Това обучение е първото от общо четирите специализирани обучения, които предстоят да се проведат в изпълнение на Дейност 4:"Провеждане на четири специализирани обучения за служителите на Община Белене" по проект "За по-ефективна и компетентна общинска администрация Белене 

 

  Публикация(doc, 205 kB)

 

 

 

През месец август 2013г. Община Белене сключи три договора за извършване на услуга по реда на Закона за обществените поръчки по проект " За по-ефективна и компетентна общинска администрация Белене 

 

  Публикация(doc, 205 kB)

 

 

 

На 21.08.2012г. в зала 26 на Община Белене се проведе стартираща пресконференция по проект " За по-ефективна и компетентна общинска администрация Белене"

 

  Публикация(pdf, 63 kB)

 

   Снимка 1 (jpg, 4.1 MB)

 

   Снимка 2 (jpg, 4.1 MB)

 

   Снимка 3 (jpg, 4.3 MB)

 

   Снимка 4 (jpg, 4.2 MB)

 

 

      На 20.08.2013г. в град Белене се проведе пресконференция за официалното стартиране по проект "Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене"      

 

 

  Публикация(doc, 698 kB)

 

  Снимка 1 (jpg, 3.2 MB)

 

  Снимка 2 (jpg, 2.8 MB)

 

  Снимка 3 (jpg, 3.2 MB) 

 

 

 

Предоставяните социални услуги в Община Белене са възможност за достоен живот и заетост 

 

  Публикация(doc, 234 kB)

 

 Снимка 1 (jpg, 1 MB)

 

   Снимка 2 (jpg, 1 MB)

 

   Снимка 3 (jpg, 1.1 MB)

 

 

Като партньор на "Асоциация за общностно развитие на комуналните услуги в областта на водоснабдяването и канализацията "Олтул", представители на Община Белене взеха участие в две обучения организирани от Водещия партньор

 

  Публикация(pdf, 169 kB)

 

   Снимка 1 (jpg, 4.1 MB)

 

   Снимка 2 (jpg, 4.1 MB)

 

   Снимка 3 (jpg, 8.3 MB)

 

 

 

На 15-ти и 16-ти юли 2013г. в Учебният център на Института на публична администрация в град Банкя бе проведено обучение със сигнатура ПР-4 "Административна стилистика".

 

  Публикация(pdf, 63 kB)

 

 

 

 

 

  На 30 юни, деца от различни възрастови групи, почистиха зелени площи и брегове на река Дунав около Дирекцията на ПП "Персина" град Белене 

 

  Публикация(pdf, 139 kB)

 

   Снимка 1 (jpg, 5.4 MB)

 

     Снимка 2 (jpg, 12.2 MB)

 

   Снимка 3 (jpg, 8.3 MB)

 

   Снимка 4 (jpg, 3.2 MB)

 

 

 

 

           Международният ден на река Дунав - 29 юни се превърна в истински празник за жителите на град Белене. Най-щастливи бяха децата, за които Община Белене организира Състезание по рисуване

 

  Публикация(pdf, 169 kB)

 

   Снимка 1 (jpg, 3.6 MB)

 

   Снимка 2 (jpg, 3.7 MB)

 

   Снимка 3 (jpg, 3.2 MB)

 

 

 

Проект на Община Белене по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК). Наименование на проекта: "За по-ефективна и компетентна общинска администрация Белене"

 

  Публикация(doc, 53 kB)

 

Информация за проекта (doc, 84 kB)

 

 

 

 

На 18.06.2013г. в гр.Белене се проведе работна среща по проект "Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене"

 

  Публикация(pdf, 169 kB)

 

 

В края на месец юни Община Белене планира, да проведе две събития свързани с Международния ден за опазване на околната среда - 5 юни, Международния ден на река Дунав - 29 юни 

 

  Публикация(pdf, 169 kB)

 

 

Община Белене Спечели проект "За по-ефективна и компетентна общинска администрация Белене" - Регистрационен № А12-22-101 от 04.06.2013г.  по Оперативна програма

 "Административен капацитет" 

 

  Публикация(pdf, 53 kB)

 

 

 

 

 

Напредък на дейностите по Договор BG161PO001/4.1-04.2010/027 

"МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ В ГР.БЕЛЕНЕ  

  Публикация(pdf, 100 kB)

 

 Снимка 1 (jpg, 2 MB)

 

   Снимка 2 (jpg, 2.3 MB)

 

   Снимка 3 (jpg, 3.1 MB)

 

На 05.04.2012г., два от спортните клубове в град Белене подписаха договори с Държавен фонд "Земеделие" - разплащателна агенция, във връзка със спечелени от тях проекти

 

  Публикация(pdf, 176 kB)

 

 

 

 

През периода от 18 до 24 март се проведе въвеждащо обучение на 35 лица, които ще предоставят социални услуги "Личен асистент", "Социален Асистент и "Домашен помощник"

 

  Публикация(pdf, 286 kB)

 

 Снимка 1 (jpg, 3.1 MB)

 

   

 

На 21.01.2013г. в зала 26 на Община Белене се проведе заключителна преконференция по проект "Управление на извънредните ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки метеорологичен и природен характер". 

 

  Публикация(pdf, 167 kB)

 Снимка 1 (jpg, 1.8 MB)

 Снимка 2 (jpg, 2.1 MB)

 Снимка 3 (jpg, 2.1 MB)

 

   Напредък на дейностите по Договор BG161PO001/4.1-04/2010/027 

"МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ В гр.БЕЛЕНЕ"

 

  Публикация(pdf, 112 kB)

 Снимка 1 (jpg, 2.1 MB)

  Снимка 2 (jpg, 2.1 MB)

   

 

На 23.01.2013г. в гр.Белене се проведе работна среща по проект "Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене"

 

  Публикация(pdf, 167 kB)

 Снимка 1 (jpg, 2.1 MB)

  Снимка 2 (jpg, 1.3 MB)

  

В началото на месец януари 2013г. , в град Слатина се проведе работна визита за обмен на добри практики и обсъждане на последващи съвместни действия между Водещия партьор - Окръжен Съвет Олт и Партньор-2 Община Белене

 

  Публикация(pdf, 228 kB)

 Снимка 1 (jpg, 2.1 MB)

  Снимка 2 (jpg, 2.1 MB)

 

  На 22 и 23.11.2012г., в град Белене се проведе обучение по проект "Управление на извънредните ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки метеорологичен и природен характер". 

  Публикация(pdf, 170 kB)

 Снимка 1 (jpg, 3.3 MB)

   Снимка 2 (jpg, 2.8 MB)

   Снимка 3 (jpg, 4.1 MB)

 

 

 На 14.09.2012г.  в зала 26 на Община Белене, се състоя последното информационно събитие по проект „Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, втора секция, Уда Клокочов - Саелеле - Лунка и път PVN1003 - III-5202 Деков - Белене - ХТК Белене, община Белене” - референтен № 2(2i)-1.1-10, MIS-ETC code 589 

  Публикация(pdf, 233 kB)

 

 

 

 На 13.09.2012г. Община Белене, в качеството си на Партнъор 2 по проект "Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните контролно-пропусквателни пунктове Турну Магуреле-Никопол, първа секция, Сегарча Вале - Лица - Турну Магуреле и път PVN2002 - II-52 Деков - Бяла Вода - Кулина Вода, Община Белене, Община Белене - с референтен номе 2(2i)-1.1-11. MIS-ETC Code 590,  подаде искане за промяна на нейния бюджет на 8305.50 евро

  Публикация(pdf, 238 kB)

 

 

На 05.09.2012г. Община Белене, в качеството си на Партнъор 2 по проект "Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните контролно-пропусквателни пунктове Турну Магуреле-Никопол, трета секция, Бечу Плопи Славитещи-Слобозия Мъндра и път PVN1005 - III-5202 Белене-АЕЦ Белене, Община Белене - с референтен номе 2(2i)-1.1-12. MIS-ETC Code 595,  подаде искане за промяна на нейния бюджет на 10658.74 евро

  Публикация(pdf, 238 kB)

 

 

 

 Община Белене, с Решение 947 от 24.08.2012 г. на Кмета Петър Дулев, стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставки чрез покупка и монтаж ( където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене

  Публикация(pdf, 240 kB)

 

 

  На 30.08.2012г. в зала 26 на Община Белене се проведе работна среща по три проекта, финансирани по програма трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013.

  Публикация(pdf, 233 kB)

 Снимка 1 (jpg, 942 kB)

   Снимка 2 (jpg, 1403 kB)

 

  През месец Юли 2012г. Община Белене  сключи първите три договора за доставка на техника по проект "Управление на извънредните ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки метеорологичен и природен характер"

  Публикация(pdf, 297 kB)

 

 

На 16 и 17 юли 2012 година Община Белене извърши Първо ниво на контрол по проект "Управление на извънредните ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки метеорологичен и природен характер" 

  Публикация(pdf, 233 kB)

 

На 10.07.2012г. Кметът на Община Белене Петър Дулев подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройство Договор за предоставяне на национално съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013г. Същият е съставна част на спечеленият в партньорство с Асоциацията за общностно развитие на комуналните услуги в областта на водоснабдяването и канализацията "Олтул" (Румъния), проект "Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г

  Публикация(pdf, 207 kB)

 

В изпълнение на дейност 8:"Информация и публичност по проект Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г. 

  Публикация(pdf, 207 kB)

 

 

Община Белене, в партньорство с Асоциация за общностно развитие на комуналните услуги в областта на водоснабдяването и канализацията "Олтул" (Румъния), спечели проект "Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г. 

Снимка 1 (jpg, 214 kB)

  Снимка 2 (jpg, 1241 kB)

  Снимка 3 (jpg, 1379 kB)

  Публикация(pdf, 214 kB)

 

 

 

На 26.06.2012г.в зала 26  на Община  Белене се проведе заключителна пресконференция по проект "Европейски персонал за публична администрация", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г. г.

Снимка 1 (jpg, 936 kB)

  Снимка 2 (jpg, 1337 kB)

  Снимка 3 (jpg, 2069 kB)

  Снимка 4 (jpg, 2053 kB)

Публикация(pdf, 169 kB)

 

На 30.05.2012г. в град Белене се проведе работна среща по проект "Европейски персонал за публична администрация", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.

Снимка 1 (jpg, 1500 kB)

Снимка 2 (jpg, 1499 kB)

Снимка 3 (jpg, 1727 kB)

Публикация(pdf, 167 kB)

 

 

Заключителна пресконференция по проект "Изработване на кадастрален план на пътищата в окръг Телеорман и съвместна стратегия за развитие на инфраструктурата в окръг Телеорман и Община Белене"

Снимка 1 (jpg, 3790 kB)

Снимка 2 (jpg, 3790 kB)

Публикация(pdf, 176 kB)

 

Работна среща по проект "Изработване на кадастрален план на пътищата в окръг Телеорман и съвместна стратегия за развитие на инфраструктурата в окръг Телеорман и Община Белене"

Снимка 1 (jpg, 3400 kB)

Снимка 2 (jpg, 3400 kB)

Публикация(pdf, 176 kB)

Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене

Резюме(1238 kB)

В края на месец април 2012г., в град Александрия се проведе обучение "Управление на проекти"

Снимка 1 (jpg, 1300 kB)

Снимка 2 (jpg, 1398 kB)

Публикация(pdf, 232 kB)

В началото на месец април 2012г., в град Александрия се проведе двуезичен курс на обучение.

Снимка 1 (jpg, 3002 kB)

Снимка 2 (jpg, 1370 kB)

Публикация(pdf, 232 kB)

НА 17.02.2012 г. в град Александрия, Румъния се проведе пресконференция за официално стартиране на проект "Европейски персонал за публична администрация"

Снимка 1 (jpg, 1390 kB)

Снимка 2 (jpg, 1370 kB)

Публикация(pdf, 232 kB)

НА 02.02.2012 г. в град Александрия, Румъния се проведе работна среща по проект "Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа"

Снимка 1 (jpg, 1150 kB)

Снимка 2 (jpg, 656 kB)

Публикация(pdf, 232 kB)

НА 31.01.2012 г. в град Белене се проведе работна среща по проект "Европейски персонал за публична администрация"

Снимка 1 (jpg, 974 kB)

Снимка 2 (jpg, 1137 kB)

Публикация(pdf, 228 kB)

На 19.01.2012 г. делегация от Община Белене, водена от Кмета Г-н Петър Дулев посети румънския град Слатина, област Олт.

Снимка 1 (jpg,1347 kB)

Снимка 2 (jpg,1440 kB)

Публикация(pdf, 229 kB)

На 22.11.2011 година Кметът на Община Белене г-н Петър Дулев подписа договор за доставка на 3 бр. преносими компютри (лаптопи) и 24 комплекта офис модули (бюро, стол и шкаф) с „Веселин Балев” ЕООД - гр. Плевен на обща стойност 13 323,60 лева с ДДС.

Публикация(pdf, 230 kB)

С Решение № 869 от 14.11.2011 година на Кмета на Община Белене се откри процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП с предмет „Изработване на стратегия за развитие на пътната инфраструктура на територията на община Белене”.

Публикация(pdf, 230 kB)

На 02.11.2011 г. Община Белене откри процедура по чл.2, ал.1 т.2 на НВМОП за избор на доставчик с предмет "Закупуване на преносими компютри(лаптопи) и офис модули по проекти, финансирани от Програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния-България 2007-2013""

Публикация(pdf, 160 kB)

На 19.10.2011 година Община Белене откри процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, с обект изготвяне на предпроектни проучвания на общински пътища в община Белене: PVN1003 - III-5202 Деков - Белене - ХТК Белене; PVN 2002 - II-52 Деков - Бяла вода - Кулина вода; PVN1005 - III-5202 Белене - АЕЦ Белене” извън и в населените места.

Публикация(pdf, 170 kB)

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Държавен фонд „Земеделие” високо оцени реализираните дейности от Община Белене.

Публикация(pdf, 50 kB)

Скаутски лагер за ученици от Свищов, Никопол и Белене

В дните между 8 и 12 септември 2011 година на язовир „Александър Стамболийски” ще се проведе скаутски лагер за ученици от Свищов, Никопол и Белене. Организатори са Българското дружество за защита на птиците и СОУ „Димитър Благоев” - Свищов. Община Белене е предоставила необходимото оборудване (палатки, спални чували, компаси, въжета и др.), с което да осигури пълноценно провеждане на занятията и забавлението на скаутите, използвайки формулата полезно и приятно.

Лагерът ще включва уроци за оказване на първа помощ, работа с компас и ориентиране, идентифициране на птици, игри за тийм билдинг, риболов и походи. Планира се в събитието да вземат участие около 20 ученика от 8 до 10 клас.

Предстоящият лагер е продължение на добрите партньорски отношения на Община Белене с БДЗП - Свищов и Община Никопол, при реализирането на съвместни екологични, спортни и др. инициативи, в т.ч. и сътрудничество по линия на Корпус на мира.

На 07.09.2011 г. в град Белене ще се проведе работна среща по проект „Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, втора секция, Уда Клокочов - Саелеле - Лунка и път PVN1003 - III-5202 Деков - Белене - ХТК Белене, община Белене” - референтен № 2(2i)-1.1-10, MIS-ETC code 589.

Публикация(pdf, 170 kB)

На 29.08.2011 г. в град Белене се проведе работна среща по проект „Европейски персонал за публична администрация” - реф. № 2(3i)-3.3-15, MIS-ETC code 244, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 3, Ключова област на интервенция 3.
Публикация(pdf, 170 kB)

Община Белене, в партньорство с Окръжен съвет - Олт (Румъния), спечели проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер” - референтен № 2(3i)-2.2-8, MIS-ETC code 142, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
Резюме(pdf, 170 kB)

Община Белене, в партньорство с Асоциация за развитие на общността Сегарча Вале - Лица - Турну Мъгуреле (Румъния), подготви пакет документи за удължаване продължителността на проект „Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, първа секция, Сегарча Вале - Лица - Турну Мъгуреле и път PVN2002 - II-52 Деков - Бяла вода - Кулина вода, община Белене” - референтен № 2(2i)-1.1-11, MIS-ETC code 590

Публикация(pdf, 170 kB)

Община Белене, в партньорство с Окръжен съвет - Телеорман (Румъния), спечели проект „Европейски персонал за публична администрация” - референтен № 2(3i)-3.3-15, MIS-ETC code 244, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 3, Ключова област на интервенция 3.
Резюме(pdf, 170 kB)

Община Белене, в партньорство с Асоциация за развитие на общността „Бечу - Плопи Славитещи - Слобозия Мъндра” (Румъния), спечели проект „Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, трета секция, Бечу - Плопи - Славитещи - Слобозия - Мъндра и път PVN1005 - III-5202 Белене - АЕЦ Белене, община Белене” - референтен № 2(2i)-1.1-12, MIS-ETC code 595

Резюме(pdf, 170 kB)

Община Белене, в партньорство с Асоциация за развитие на общността „Уда Клокочов-Саелеле-Лунка” (Румъния), спечели проект „Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, втора секция, Уда Клокочов - Саелеле - Лунка и път PVN1003 - III-5202 Деков - Белене - ХТК Белене, община Белене” - референтен № 2(2i)-1.1-10, MIS-ETC code 589, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион, Ключова област на интервенция 1: Подобряване на сухопътните и речни трансгранични транспортни средства.
Резюме(pdf, 170 kB)

Община Белене, в партньорство с Асоциация за развитие на общността Сегарча Вале - Лица - Турну Мъгуреле (Румъния), спечели проект „Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, първа секция, Сегарча Вале - Лица - Турну Мъгуреле и път PVN2002 - II-52 Деков - Бяла вода - Кулина вода, община Белене” - референтен № 2(2i)-1.1-11, MIS-ETC code 590

Резюме(pdf, 170 kB)

На 04.07.2011 година в град Белене се проведе пресконференция за стартиране на проект „Изработване на кадастрален план на пътищата в окръг Телеорман и Съвместна стратегия за развитие на инфраструктурата в окръг Телеорман (Румъния) и община Белене (България)” 2(2i)-1.1-13 и работна среща на екипите за неговото управление от българска и румънска страна.

Публикация(pdf, 170 kB)

ВиК проект на стойност близо 48 млн. лв. разработи Община Белене с помощта на обединението „Акваринг Белене” ООД гр. Плевен. За неговото реализиране ще се търси финансиране от оперативна програма „Околна среда 2007-2013” съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Инвестицията ще се реализира на един етап, като очакваната продължителност на строителните дейностите за целия проект ще е около 3 години, считано от датата на отпускане на финансирането.
Проектът има за цел благоустрояване на град Белене чрез частично изграждане на канализация (по улици, по които не е изградена такава), включване на част от населението към градската канализационна мрежа за отвеждане на битови и дъждовни води и пречистване на отпадъчните канализационни води в нова градска пречиствателна станция. Към нея ще се изгради и колектор, отвеждащ пречистените води до мястото на заустване в р. Дунав. След изграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция ще бъде подадено и заявление за изменение на разрешително за заустване на водите в река Дунав.
Избраната площадка за бъдещата пречиствателната станция се намира в имот на изхода от града край пътя за „АЕЦ Белене”, в местността „Сред полето”. Имотът е собственост на Община Белене, бивш земеделски имот с одобрен ПУП-ПРЗ със заповед на Кмета на Община Белене, а с решение на Комисията по земеделски земи към МЗХ е променено предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди. Във връзка с изграждането на част от колектора в горска територия, със заявления до Министъра на земеделието и храните са поискани предварителни съгласувания за учредяване на право на строеж и сервитути върху имоти в горски територии публична държавна собственост /съгласно изискванията на Закона за горите/. Пречиствателната станция ще се захранва от съществуващата и доизградена канализационна система за смесени отпадъчни води посредством напорен канализационен колектор от канализационна помпена станция за битови отпадъчни води, разположена в границите на града, на разстояние от около 1 км западно от площадката на станцията. 
За проекта има издадено решение на Министъра на околната среда и водите, че няма да се окаже отрицателно влияние върху видовете животни и растения в границите на природен парк „Персина”. Проектът е включен в предвижданията на бъдещия Общ устройствен план на гр. Белене.

На 10 юни 2011 „ДИМУМ – АНТИЧНАТА МИТНИЦА НА МИЗИЯ”. Продължителност 24 месеца, Приоритетна ос 3: „ Устойчиво развитие на туризма” ,Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-01/2009.
Резюме(130 kB)

На 1 Юни 2011 г. стартират дейностите по договор BG161PO001/4.1-04-027 „МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ В ГР.БЕЛЕНЕ”, който се финансира по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Резюме(130 kB)

Община Белене стартира дейности и по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” на стойност 116 103,08 лева


Проектът „За равноправен и независим живот” BG051РО001-5.2.04-0070-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Общата цел на проекта е „Подобряване качеството на живот на хората от третата възраст в община Белене чрез предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” и осигуряване на възможност за равноправен и независим живот”.
Община Белене е водеща организация, а партньор за реализиране на дейностите е Областният съвет на Български червен кръст - град Плевен.
Договорът, подписан на 24 юни 2009 година, е със срок 12 месеца. 
30 потребителя на социалната услуга “Социален асистент” и 20 потребителя на услугата “Домашен помощник” от община Белене да ползват услугите, без да се разделят от своята обичайна среда /дом, близки и приятели/, съобразно желанието и личния си избор, без да променят жизнените си стереотипи. 
Сред конкретните цели, които си поставя Община Белене, е и разширяване обхвата на социалните услуги.
До момента са сформирани групите потребители, в зависимост от техните потребности и желания; извършен е подбор на кандидатите за предоставяне на социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, а от 17 до 24 юли се проведе обучение на социалните асистенти и домашните помощници.
Социалните асистенти ще подпомагат хора с трайни увреждания са преодоляване на социалната им изолация като организират ежедневни занимания в дома и извън него, придружават ги по време на разходки. Оказват им подкрепа при административното обслужване като съдействат при изготвяне и подаване на документи в различни институции, при явяване пред ТЕЛК, НЕЛК . Те ще предоставят и услуги в подкрепа на здравето, сред които придружаване при личен лекар и настаняване в болнични заведения.Домашните помощници ще съдействат при организирането на ежедневните и битовите дейности, сред които ежедневно почистване, лична хигиена, хранене и др.

Кметът на общината Петър Дулев сподели с участниците и екипа на проекта, че дори в условията на започналата икономическа криза, експертите и служителите на администрацията ще продължават да търсят възможностите на различните Оперативни праграми както за подобряване на инфраструктурататака и за повишаване накапацитета, така и разширяване на услугите за жителите на общината.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”

Проект № 431-2-03-75 от 18.09.2009г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Белене”
Стойност: 190 620 евро
Срок на изпълнение: 02.02.2011г.
Водеща организация: Община Белене 
Партньори:
Народно читалище „Христо Ботев – 97”
Производителна кооперация „Утро”


Цели на проекта
Обща цел: 
Да се стимулира местния потенциал за постигане на дългосрочно устойчиво местно развитие и подобряване качеството на живот на жителите на община Белене
Специфична цел:
Да се стимулира устойчивото местно развитие чрез придобиване на умения за създаване и функциониране на местна инициативна група в община Белене, регистрация на местната инициативна група, подготовка на стратегия за местно развитие и насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегия

Цели на мярката
- Подпомагане възникването на местни инициативни групи в селски райони;
- Подкрепа за придобиването на умения за създаването и функционирането на такива групи на местно ниво;
- Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие;
- Насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие.

Планирани дейности:
- Проучвания в селските райони за целите на подготовката на стратегията за местно развитие, изграждане на бази данни;
- Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;
- Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;
- Учебни посещения за представители на потенциалната Местна инициативна група (МИГ) за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;
- Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;
- Информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;
- Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие;
- Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните.

Приключиха дейностите по проект”Скаути за по-добър утрешен ден”


С провеждането на палатков лагер в местността „Дълга шума” край с.Кулина вода приключиха предвидените дейности по проекта. Той беше финансиран от програма SPA на Корпуса на мира на САЩ и от Община Белене. Негов координатор бе доброволецът Чейс Морган, а ръководител - Юлиян Господинов. 
В реализираните обучения с практическа насоченост се включиха 35 деца от СОУ „Димчо Дебелянов” и ОУ”Васил Левски с ръководители Магдалена Вълкова, Величка Петкова,Силвия Николаева и Миглена Иванова.
Активно партнираха служители от различни институции - пожарникари, полицаи, еколози от ПП”Персина” и Българско дружество за защита на птиците, медицински специалисти и представители на БЧК, педагози и родители. Всички те получиха и специални грамоти за приятелство, връчени от Кмета на общината Петър Дулев.
Със средствата по проекта бяха закупени палатки, спални чували, компаси, бинокли за наблюдение на птици, въдици, въжета и раници за всички участници. Това даде възможност за активни съвместни дейности между деца и възрастни, повиши готовността на децата за справяне в критични ситуации и осмисли свободното им време. Очакванията на всички включени в проекта групи се изпълниха, а през следващата година ще се търсят възможности и за надграждане на тези дейности, както и за включване на още желаещи ученици в тях.

Община Белене е партньор и активен участник в Проект “Партньорството между гражданите и общината – гаранция за прозрачност и отчетност” на фондация «ЖАР» реализиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, със средства на Европейски социален фонд на Европейския съюз

Основните цели на проекта са: Развитие на капацитета и практическите умения на НПО да разработват и прилагат модели и методи за граждански мониторинг при предоставянето на прозрачни, достъпни и ефективни технически услуги за гражданите в партньорство с администрацията; насърчаване активността на структурите на гражданското общество(СГО); подобряване знанията на местните СГО за ефективните механизми за осигуряване на прозрачност и отчетност и не на последно място изграждане на партньорски взаимоотношения между СГО и общинската администрация

Проекта, който приключва през м. август, осигури изпълнението на следните дейности Обучениe за представители на читалищата в кметствата за предоставяните технически услуги; проучване на мнението на гражданите за качеството на услугите; Мониторингови доклади с препоръки; Наръчник за клиентите на технически услуги; Информиране на гражданите, бизнеса и медиите за дейността на административните структури, облекчаване на достъпа им до информация, надграждане върху механизмите за обратна връзка.

Докладът с препоръки от анкетно проучване на гражданите за предоставяне на техническите услуги, дава добра оценка за общината, той ще е достъпен за всички желаещи граждани на сайта на община Белене. Изготвеният мониторингов доклад дава „външен поглед” за работата на администрацията и ще подпомогне усилията насочени за достигане на високо качество и ефективност на услугите, както и по гъвкава политика при предоставянето им, съобразена с условията на икономическа криза и динамично променяща се бизнес среда.
Като добра практика на общината се отчете и изнесеното работно място в техническа служба за главен специалист по „ Кадастър и, регулация и техническо обслужване”, което облекчава гражданите при издаване на скици, като пести време, средства за пътуване до областния град. По кметствата обучените служители от читалищата ще подпомагат жителите при подготовка на документи, а разработените информационни материали за видовете технически услуги, цени, срокове ще повишат информираността на беленчани.

Първа копка на ул.”Средна гора” 
от о.т. 390 до о.т.430 - улицата е от второстепенната улична мрежа на град Белене, разположена в югоизточната част на града .
Изпълнител „Пътно поддържане- Нова Загора” ЕООД
Стойността на обекта е 155 048 лева с ДДС
Обекта ще е реализиран за 60 работни дни.

   последно обновена: 11.11.2014г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО