Начална страница
Начало >> Здравеопазване, Социални дейности
Здравно обслужване

На територията на общината здравните услуги се осигуряват, чрез:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “БЕЛМЕДИК” ЕООД – гр. Белене. Центърът предоставя специализирана извънболнична помощ в специалностите – хирургия, акушеро-гинекология, неврология, педиатрия, кожни болести, психеатрия, ендокринология, кардиология, гостроентерология, УНГ и травматология; извършва лабораторни и рентгенови изследвания, физиотерапия и рехабилитация, ехографски изследвания.

Адрес:
гр. Белене – 5930
ул. “Хр. Ботев” № 11
тел. 0658/ 3 31 13

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
“МБАЛ – БЕЛЕНЕ” ЕООД
- състои от:

  • диагностично - консултативен блок /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, физиотерапия, кабинет за функционална и ехографска диагностика, вътрешен консултативен кабинет, детски консултативен кабинет, неврологичен консултативен кабинет, физиотерапевтичен консултативен кабинет и кабинет за прием на пациенти по спешност/;
  • стационарен блок – 45 легла /вътрешно отделение 15л., неврологично отделение – 10л., детско отделение – 10л. и отделение за физикална терапия и рехабилитация – 10л./
  • административно - стопански блок /хранителен блок, централна стерилизация, централа пералня, нафтово стопанство и спомагателни звена/.

Адрес:
гр. Белене – 5930
ул. “Гео Милев” № 47
тел. 0658/ 3 50 84

На територията на общината се регистрирани седем индивидуални практики за първична медицинска помощ – пет в гр. Белене и две в селата Деков и Петокладенци.
Дейността по стоматология се осъществява от пет стоматологични кабинета – една практика за индивидуална първична стоматологична помощ, една амбулатория за групова практика за първична стоматологична помощ и два частни стоматологични кабинета.

 

Социални дейности

На територията на община Белене функционира домашен социален патронаж. Ежедневно 60 души – самотни възрастни хора и инвалиди получават храня и социални услуги – почистване на дома, придружаване до личния лекар, закупуване на лекарства, плащане на сметки и пр.

Каритас – Белене е част от Каритас – Русе, създадена през 1992г. Организацията осъществява социалната дейност на католическата църква водена от милосърдие, състрадание, благотворителност и подпомагане на човешкото развитие и достойнство.
От м. Януари 2003 година в Белене започна функционирането на Център за домашни грижи. Негова главна цел е подобряване състоянието на възрастните хора с увреждания, чрез осигуряване на медицински услуги по домовете.

тел. 0658/ 3 30 28

 

Общината спечели три проекта за заетост на трайно безработни лица по Програма “От социални помощи към заетост". Програмата стартира пилотно през Ноември 2001г. с 31 души и още 38 през м. Декември. През тази година по нея ще работят общо 62 лица в мероприятия по благоустрояване и озеленяване на обществени площи, почистване на банкети и канавки от четвъртокласната пътна мрежа на общината и охрана на нерегламентирани сметища.

   последно обновена: 06.06.2012 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО