Начална страница
Начало >> Обща характеристика >> Исторически и културни паметници
Исторически и културни паметници

Град Белене е селище с близо десет вековна история. Данните за неговото възникване датират от 1086 година, когато част от павликянското население, след потушаване на Тракийското въстание напуска околностите на Пловдив и се заселва до разрушения и обезлюден древноримски кастел Димум.
За произхода на името Белене има редица хипотези, легенди и предания. Допуска се, че то произлиза от името на крепостта Белятово – едно от средищата на павликанството в Пловдивско. Друго разпространено предположение е, че името произхожда от израза “белене” на сукно, с което са се занимавали местните девойки.
Животът тук датира от дълбока древност. В локализираните над 20 тракийски могили, са открити пет културни пласта. Първите датират от късния неолит, продължават през бронзовата и медната епоха и говорят за непрекъснат живот по тези места в продължение на 1200 години. От ІV век пр.н.е. до началото на І-ви век от н.е. тези земи са обитавани от тракийско племе гети, наричано димензи.

През следващите векове, някъде до Vв. от н.е. тракийското селище с флотска база прераства в укрепен граничен лагер – кастела Димум /части от него могат да се видят северно от у-ще “Васил Левски”/. Тази крайпътна станция между Белград и Константинопол, между Секуриска /в наши дни с. Бяла вода/ и Нове /Свищов/ с пет крепости е служела за пристан и стануване на кораби.

Крепостта е претърпявала четири големи вражески нападения и два строителни периода.
Керамичните материали от Димум свидетелстват, че теренът му е бил обитаван от славянобългари през ІХ-Х век. Средновековни византийски и български монети маркират наличието му и през Х-ХІV век, а археологическите находки от последния културен пласт показват, че то е съществувало без прекъсване до наши дни благодарение на последните му заселници – павликяните.
През годините тук се заселват турци, власи и православни. Те и до днес са се запазили като религиозни общности със своя бит и култура и живеят в мирно съжителство и разбирателство.

На територията на града съществуват три църкви – 2 католически – “Рождество на Блаженна Дева Мария” /построена през 1860година/ и “Свети Антон Падуански” /1893г./ и една източно православна – “Свети Георги” /1874г./.

“Свети Антон Падуански” православна църква “Свети Георги” “Рождество на Блаженна Дева Мария”

 

Любопитно
Белене е родно място на Блажения Епископ Евгений Босилков. Църквата “Рождество на Блаженна Дева Мария” се намира Светилището с късче от мощите на Монсеньор Босилков. То е място за поклонение на вярващите католици.

 

 

 

   последно обновена: 12.01.2005 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО