Начална страница
Начало >>МБАЛ-БЕЛЕНЕ ЕООД
Профил на Купувача
 Възложител: МБАЛ-БЕЛЕНЕ ЕООД
Преписка: 00395-2013-0001
Процедура: Открита чл.14, ал.3, т.2 ЗОП (Затворена)
Описание:  Избор на финансова институция за предоставяне на кредит във размер на 400 000 лева за нуждите на МБАЛ-БЕЛЕНЕ ЕООД
Краен срок: 04.09.2013 г./16:30/
Документи: Решение

Обявление

Документация за участие

Дата и час на отваряне на ценовите оферти

   последно обновена: 10.09.2013 г.
 

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО