Начална страница
Начало >> Управление >> Наредби и заповеди на кмета
  НАРЕДБА   

За условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от закона за общински дълг

                                                 
  НАРЕДБА N:1  

За поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на Община Белене.

                                                 
  НАРЕДБА N:2  

За опазване на полските имоти и селскостопанската продукция на територията на Община Белене.

                                                 
  НАРЕДБА N:4  

По чл.71, ал.1 от ЗОС за предоставяне на общински концесии.

                                                 
  НАРЕДБА N:5  

За търговската и рекламна дейност на територията на Община Белене.

                                                 
  НАРЕДБА N:6  

За условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Белене върху общинската част от капитала на търговските дружества.

                                                 
  НАРЕДБА N:14  

За преместваемите съоръжения по чл.56 от ЗУТ на територията на община Белене.

                                                  
 
  НАРЕДБА  

За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене.

                                                 
  НАРЕДБА  

За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал.2 от Закона за Общинската Собственост.

                                                 
  НАРЕДБА  

За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

                                                 
  НАРЕДБА  

За пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Белене.

                                                 
  НАРЕДБА  

За регистриране и стопанисване на кучетата на територията на община Белене.

                                                 
  НАРЕДБА  

По чл.45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в общински жилища на територията на Община Белене.

 

                                                 
  НАРЕДБА №15  

За поддържане на чистотата и управление на дейностите по третиране на битовите и строителните отпадъци на територията на Община Белене.

 

                                                 
  НАРЕДБА  

За определяне размера на местните данъци  на територията на община Белене.

 

                                                 
Архив на всички Наредби(320k)
  НАРЕДБА  

За условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг.

 

                                                 
  НАРЕДБА  

За символиката на Община Белене

 

                                                 
Архив на всички Наредби(440 kB)
   последно обновена:16.01.2014 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО