Начална страница
Начало >> Управление >> Решения на ОС
Правилник на Общинския Съвет
П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на обществения посредник на община Белене
П Р А В И Л Н И К за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от община Белене
С Т А Т У Т  за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Белене"
Наредба за символиката на Община Белене
Методика за оценка и мониторинг на Общински план за развитие
 
Решения на Общинския Съвет

2015 година:

Протокол №2   

Протокол №1   

2014 година:

Протокол №12   

Протокол №11   

Протокол №10   

Протокол №9   

Протокол №8    

Протокол №7    

Протокол №6    

Протокол №5    

Протокол №4    

Протокол №3    

Протокол №2    

Протокол №1    

2013 година:

Протокол №16   

Протокол №15   

Протокол №14   

Протокол №13   

Протокол №12   

Протокол №11   

Протокол №10   

Протокол №9    

Протокол №8    

Протокол №7    

Протокол №6    

Протокол №5    

Протокол №4    

Протокол №3    

Протокол №2    

Протокол №1    

2012 година:

Протокол №14    

Протокол №13    

Протокол №12   

Протокол №11   

Протокол №10   

Протокол №9     

Протокол №8     

Протокол №7     

Протокол №6     

Протокол №5     

Протокол №4     

Протокол №3     

2011 година(нов  общински съвет):

Протокол №2   

Протокол №1   

2011 година(стар общински съвет):

Протокол №7   

Протокол №6   

Протокол №5   

Протокол №4   

Протокол №3   

Протокол №2   

Протокол №1   

2010 година:

Протокол №1   

Протокол №2   

Протокол №3   

Протокол №4   

Протокол №5   

Протокол №6   

Протокол №7   

Протокол №8   

Протокол №9   

Архив на всички Протоколи за периода 2003 - 2009 г. (1 MB)

Архив на всички Протоколи(440 kB)

Архив на Статут за герб на Община Белене

Архив на Статут за знаме на Община Белене

 

 

 

 

 

 

последно обновена:20.02.2015 г.

                    Жалби

Жалба 1-1

Жалба 1-2

Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО