Начална страница
Начало >> Наука и образование
Детски градини

В града има три функциониращи целодневни детски градини. посещавани от около 320 деца годишно:

 • ОДЗ “Мечта”
  гр. Белене – 5930
  ул. “Ал. Стамболийски” № 1
  тел. 0658/ 3 48 25
 • ОДЗ “Бодра смяна”
  ул. “Д. Благоев” № 1
  тел. 0658/ 3 33 51
 • ОДЗ “ Знаме на мира”
  ул. “Хр. Ботев” № 37
  тел.
  0658/ 3 26 93

 

Училища

Градът разполага и с три учебни заведения:

СОУ “Д. Дебелянов” – в него се обучават около 700 ученици от І до ХІІ клас. Приемът за ХІ-ти клас е профилиран, съгласно предпочитанията на учениците /информационни технологии, чуждоезиково обучение, биология/ Училището разполага с добра учебна база, две нови компютърни зали с Internet;

Адрес:
гр. Белене – 5930
ул. “България” № 58
тел. 0658/3 69 46

ОУ “Васил Левски” – основдно през 1937год. През 1992год. врати отваря новия корпус на заведението с лекционни зали, кабинети, и актова зала с 200 места. В него се обучават 320 деца в 16 паралелки по 8 в начален и следен етап.

Адрес:
гр. Белене – 5930
ул. “Еп. Евг. Босилков” № 1
тел. 0658/ 3 48 34

 

Гимназии

Професионална гимназия по ядрена енергетика “Мария Склодовска - Кюри” - училището
е създадено през 1986 година. В него се обучават 295 ученика в 7 специалности – Ядрена енергетика, Електронна техника – ядрена електроника, Електронна техника–микропроцесорна техника, Електрически централи и мрежи, Автоматизация на производството, Монтьор на ел. инсталации в сгради на ниско напрежение, Топлопреносими мрежи и отоплителни инсталации и Икономика на промишлеността. Учебното заведение разполага общежитие, богата библиотека с техническа литература, спортни площадки, столова, компютърна зала с Internet.

Адрес:
гр. Белене – 5930
ТЯЕ “М. С. Кюри”
тел. 0658/ 3 53 74 – Директор
3 51 82 - Канцелария


Детски градини
Училища
Професионални гимназии

 

   последно обновена: 06.06.2012 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО