Начална страница
Начало >> Икономика >>Обекти със специално предназначение
“ЗАТВОРА – гр. БЕЛЕНЕ”

Основан през 1949г. Разположен е на площ от 33 600кв.м. Като място за лишаване от свобода затвора развива и богата стопанска дейност в направленията – селско стопанство и преработваща промишленост. В обработваемите над 18 000дка. площи ежегодно се отглеждат зърнени култури – пшеница и ечемик, люцерна, слънчоглед, царевица, дини, зеленчуци и др. Животновъдството се развива в направленията – млечно говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство и козевъдство. Промишлената дейност на Затвора включва – дърводобив, дървопреработване, производство на ракита и изделия от нея.

 

55-та инженерно-сапьорна бригада (Поделение 28880)
Води началото си от 13 септември 1878г. със създаване-то на инженерните войски в България.
Днес 55ИСБр. е водещо съединение в системата на Сухопътните войски на Българската армия, работеща върху подготовката на подразделенията за изпълнение на комплекс от задачи по инженерното осигуряване на войските.
На територията на бригадата се сформират и обучават инженерни взводове за участие в мироопазващи мисии SFOR до 1999 г. и KFOR.

 

   последно обновена: 12.01.2005 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО