РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОС


N
по
ред
Номер на акта Дата на съставяне Вид собственост Адрес и Кадастър Вид и описание на имота
1234 56
1 30  1997-09-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.602.194 по кадастралната карта на гр.Белене,а по ЗРП на гр.Белене стр.кв.46,пл.№694,пл."България" №1  Читалищна сграда-масивна,двуетажна със застроена площ 1100,00 кв.м и обем 11150 куб.м-1/2 идеални части. Дворно място-4240 кв.м,парцел І,кв.48 Сградата е построена през 1964 г.
2 38  1998-05-04ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.43.39 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Малкото ср.блато"  Нива-1,346 дка ,категория ІV
3 39  1998-05-04ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.46.33 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Мара могила".  Нива-2,351 дка,категория ІІІ.
4 40  1998-05-04ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.50.24 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Вратница"  Нива-1,203 дка,от които 0,699 дка-кат.VІ,а 0,504 дка-кат.V
5 41  1998-05-04ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.55.1 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Салкъма"  Нива-2,726 дка,категория V
6 42  1998-05-04ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.61.6 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Рибарника"  Нива-8,000 дка,категория V
7 43  1998-05-04ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.61.8 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Рибарника"  Нива-2,208 дка,категория V
8 44  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.61.26 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Рибарника"  Нива-3,400 дка,категория V
9 45  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.61.27 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Рибарника"  Нива-3,300 дка,категория V
10 46  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.75.45 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Мажняка".  Нива-1,458 дка,категория VІ
11 47  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.86.28 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Върбите".  Нива-2,716 дка,категория VІ
12 48  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.90.28 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Белдишко"  Нива-2,851 дка,категория V
13 49  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.91.4 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Под бабина могила"  Лозе-81,725 дка,категория V
14 50  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.95.74 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Трояне"  Нива-0,999 дка,категория ІV
15 51  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.100.15 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Друма"  Нива-0,357 дка,категория ІV
16 52  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.107.13 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Друма"  Нива-1,501 дка,категория ІV
17 53  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.108.11 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Друма"  Нива-0,832 дка,категория ІV
18 54  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.129.16 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Терзиева могила"  Нива-2,697 дка,категория ІV
19 55  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.130.3 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Терзиева могила"  Нива-19,991 дка,категория
20 56  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.141.1 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Трънката"  Нива-2,155 дка,категория ІV
21 57  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.142.25 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Брескито"  Нива-2,300 дка,категория ІV
22 58  1998-05-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.152.13 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Кайкуша"  Нива-15,806 дка,категория ІІІ
23 59  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.153.61 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Кайкуша"  Нива-0,708 дка,категория ІІІ
24 60  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.172.8 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Под АЕЦ"  Нива-0,770 дка,категория ІІІ
25 61  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.1 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,500 дка,категория ІV
26 62  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.2 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,529 дка,категория ІV
27 63  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.10 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,527 дка,категория ІV
28 64  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.13 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,463 дка,категория ІV
29 65  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.15 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,432 дка,категория ІV
30 66  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.17 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,462 дка,категория ІV
31 67  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.20 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,577 дка,категория ІV
32 68  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.22 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,646 дка,категория ІV
33 69  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.25 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,449 дка,категория ІV
34 70  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.31 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,362 дка,категория ІV
35 71  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.35 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,391 дка,категория ІV
36 72  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.36 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,473 дка,категория ІV
37 73  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.400.37 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,403 дка,категория ІV
38 74  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.1 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,462 дка,категория ІV
39 75  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.4 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,416 дка,категория ІV
40 76  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.5 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,436 дка,категория ІV
41 77  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.8 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,463 дка,категория ІV
42 78  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.18 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,431 дка,категория ІV
43 79  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.20 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,527 дка,категория ІV
44 80  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.22 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,474 дка,категория ІV
45 81  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.24 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,466 дка,категория ІV
46 82  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.25 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,415 дка,категория ІV
47 83  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.26 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,442 дка,категория ІV
48 84  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.30 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,427 дка,категория ІV
49 85  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.36 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,478 дка,категория ІV
50 86  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.42 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,438 дка,категория ІV
51 87  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.43 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,440 дка,категория ІV
52 88  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.401.50 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,430 дка,категория ІV
53 89  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.402.4 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,499 дка,категория ІV
54 90  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.402.19 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,544 дка,категория ІV
55 91  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.402.37 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,498 дка,категория ІV
56 92  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.402.43 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,495 дка,категория ІV
57 93  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.402.60 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,455 дка,категория ІV
58 94  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.402.61 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,458 дка,категория ІV
59 95  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.402.64 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,276 дка,категория ІV
60 96  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.8 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,483 дка,категория ІV
61 97  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.20 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,508 дка,категория ІV
62 98  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.22 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,484 дка,категория ІV
63 99  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.23 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,530 дка,категория ІV
64 100  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.48 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,509 дка,категория ІV
65 101  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.49 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,461 дка,категория ІV
66 102  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.50 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,481 дка,категория ІV
67 103  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.53 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,482 дка,категория ІV
68 104  1998-05-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.56 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,462 дка,категория ІV
69 106  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.57 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,494 дка,категория ІV
70 107  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.58 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,459 дка,категория ІV
71 108  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.403.64 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,097 дка,категория ІV
72 109  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.1 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,482 дка,категория ІV
73 110  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.2 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,645 дка,категория ІV
74 111  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.6 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,479 дка,категория ІV
75 112  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.16 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,459 дка,категория ІV
76 113  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.18 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,472 дка,категория ІV
77 114  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.24 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,421 дка,категория ІV
78 115  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.29 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,492 дка,категория ІV
79 116  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.34 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,490 дка,категория ІV
80 117  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.45 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,494 дка,категория ІV
81 118  1998-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.404.60 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,466 дка,категория ІV
82 127  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.405.6 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,451 дка,категория ІV
83 128  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.405.9 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,481 дка,категория ІV
84 129  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.405.15 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,478 дка,категория ІV
85 130  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.405.26 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,510 дка ,категория ІV
86 131  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.405.40 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,484 дка,категория ІV
87 132  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.405.43 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,492 дка,категория ІV
88 133  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.405.54 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,448 дка,категория ІV
89 134  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.16 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,481 дка,категория ІV
90 135  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.19 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0.413 дка,категория ІV
91 136  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.20 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0.474 дка,категория ІV
92 137  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.23 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,481 дка,категория ІV
93 138  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.24 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,472 дка,категория ІV
94 139  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.25 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,469 дка,категория ІV
95 140  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.26 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,509 дка,категория ІV
96 141  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.28 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,469 дка,категория ІV
97 142  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.34 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,497 дка,категория ІV
98 143  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.35 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,496 дка,категория ІV
99 144  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.37 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,425 дка,категория ІV
100 145  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.45 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,463 дка,категория ІV
101 146  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.46 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,541 дка,категория ІV
102 147  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.406.51 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,491 дка,категория ІV
103 148  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.407.2 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,492 дка,категория ІV
104 149  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.407.19 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,479 дка,категория ІV
105 150  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.407.20 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,476 дка,категория ІV
106 151  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.407.33 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,470 дка,категория ІV
107 152  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.407.47 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,501 дка,категория ІV
108 153  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.407.52 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,469 дка,категория ІV
109 154  1998-06-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.407.62 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,136 дка,категория ІV
110 155  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.408.17 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,484 дка,категория ІV
111 156  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.408.31 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,503 дка,категория ІV
112 157  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.408.43 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,475 дка,категория ІV
113 158  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.408.48 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,275 дка,категория ІV
114 159  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.409.16 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,473 дка,категория ІV
115 160  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.409.17 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,472 дка,категория ІV
116 161  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.409.40 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,479 дка,категория ІV
117 162  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.409.46 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,371 дка,категория ІV
118 163  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.410.22 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,490 дка,категория ІV
119 164  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.410.39 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,405 дка,категория ІV
120 165  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.410.52 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,041 дка,категория ІV
121 166  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.410.53 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,098 дка,категория ІV
122 167  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.411.9 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,691 дка,категория ІV
123 168  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.411.12 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,767 дка,категория ІV
124 169  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.411.33 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,026 дка,категория ІV
125 170  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.411.34 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,084 дка,категория ІV
126 171  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.411.35 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Горната могила"  Лозе-0,146 дка,категория ІV
127 172  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.420.9 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,393 дка,категория ІV
128 173  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.420.24 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,460 дка,категория ІV
129 174  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.421.12 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,557 дка,категория ІV
130 175  1998-06-10ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.421.13 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,447 дка,категория ІV
131 176  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.421.15 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,592 дка,категория ІV
132 177  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.421.22 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,718 дка,категория ІV
133 178  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.421.30 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,483 дка,категория ІV
134 179  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.421.35 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,772 дка,категория ІV
135 180  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.421.47 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,776 дка,категория ІV
136 181  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.421.49 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,696 дка,категория ІV
137 182  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.421.54 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-1,502 дка,категория ІV
138 183  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.1 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,431 дка,категория ІV
139 184  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.7 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,513 дка,категория ІV
140 185  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.25 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,058 дка,категория ІV
141 186  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.31 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,544 дка,категория ІV
142 187  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.34 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,712 дка,категория ІV
143 188  1998-06-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.37 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,662 дка,категория ІV
144 189  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.40 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,214 дка,категория ІV
145 190  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.48 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,519 дка,категория ІV
146 191  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.49 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,614 дка,категория ІV
147 192  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.50 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,441 дка,категория ІV
148 193  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.51 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,407 дка,категория ІV
149 194  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.53 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,452 дка,категория ІV
150 195  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.54 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,655 дка,категория ІV
151 196  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.58 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,304 дка,категория ІV
152 197  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.61 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,303 дка,категория ІV
153 198  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.62 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,175 дка,категория ІV
154 199  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.63 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,332 дка,категория ІV
155 200  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.64 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,324 дка,категория ІV
156 201  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.65 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,417 дка,категория ІV
157 202  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.66 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,349 дка,категория ІV
158 203  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.67 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,331 дка,категория ІV
159 204  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.68 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,404 дка,категория ІV
160 205  1998-06-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.72 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,254 дка,категория ІV
161 206  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 033.422.74 по кадастралната каарта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,233 дка,категория ІV
162 207  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.83 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,220 дка,категория ІV
163 208  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.422.85 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,084 дка,категория ІV
164 209  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.424.4 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,929 дка,категория ІV
165 210  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.424.16 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,414 дка,категория ІV
166 211  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.424.28 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,305 дка,категория ІV
167 212  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.424.34 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,405 дка,категория ІV
168 213  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.424.46 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,220 дка,категория ІV
169 214  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.424.70 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,372 дка,категория ІV
170 215  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.13 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,911 дка,категория ІV
171 216  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.15 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,648 дка,категория ІV
172 217  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.25 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,236 дка,категория ІV
173 218  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.45 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,220 дка,категоория ІV
174 219  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.55 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,484 дка,категория ІV
175 220  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.66 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,234 дка,категория ІV
176 221  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.67 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,234 дка,категория ІV
177 222  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.68 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,234 дка,категория ІV
178 223  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.70 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,007 дка,категория ІV
179 224  1998-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.74 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,059 дка,категория ІV
180 225  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.425.85 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,392 дка,категория ІV
181 226  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.426.6 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,601 дка,категория ІV
182 227  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.426.11 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,681 дка,категория ІV
183 228  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.426.12 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,510 дка,категория ІV
184 229  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.1 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,559 дка,категория ІV
185 230  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.3 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,401 дка,категория ІV
186 231  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.10 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,270 дка,категория ІV
187 232  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.11 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,228 дка,категория ІV
188 233  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.22 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,496 дка,категория ІV
189 234  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.36 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,732 дка,категория ІV
190 235  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.40 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,496 дка,категория ІV
191 236  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.49 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-1,013 дка,категория ІV
192 237  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.57 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,499 дка,категория ІV
193 238  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.427.71 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,790 дка,категория ІV
194 239  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.1 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-1,523 дка,категоррия ІV
195 240  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.3 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,290 дка,категория ІV
196 241  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.4 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,482 дка,категория ІV
197 242  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.7 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,376 дка,категория ІV
198 243  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.9 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,396 дка,категория ІV
199 244  1998-06-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.16 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,187 дка,категория ІV
200 245  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.20 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-1,424 дка,категория ІV
201 246  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.29 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,131 дка,категория ІV
202 247  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.30 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,309 дка,категория ІV
203 248  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.33 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,157 дка,категория ІV
204 249  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.428.101 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,298 дка,категория ІV
205 250  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.5 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,593 дка,категория ІV
206 251  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.6 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,554 дка,категория ІV
207 252  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.7 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,415 дка,категория ІV
208 253  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.8 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-1,191 дка,категория ІV
209 254  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.9 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,481 дка,категория ІV
210 255  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.10 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,426 дка,категория ІV
211 256  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.11 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,453 дка,категория ІV
212 257  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.12 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,440 дка,категория ІV
213 258  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.13 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,495 дка,категория ІV
214 259  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.14 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,368 дка,категория ІV
215 260  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.15 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,718 дка,категория ІV
216 261  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.16 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,824 дка,категория ІV
217 262  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.18 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,324 дка,категория ІV
218 263  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.24 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,465 дка,категория ІV
219 264  1998-07-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.51 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,065 дка,категория ІV
220 265  1998-07-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.52 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,082 дка,категория ІV
221 266  1998-07-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.56 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,673 дка,категория ІV
222 267  1998-07-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.429.64 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,365 дка,категория ІV
223 268  1998-07-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.430.3 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,379 дка,категория ІV
224 269  1998-07-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.430.8 по кадастралната карта на гр.Белене,месност "Пишмана"  Лозе-0,270 дка,категория ІV
225 270  1998-07-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Масив №102,ЕКНМ 20537,с.Деков,местност "Над село"  Пасище,мера-0,100 дка,категория V
226 273  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.430.21 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,505 дка,категория ІV
227 274  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.430.36 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-1,210 дка,категория ІV
228 275  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.430.103 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,041 дка,категория ІV
229 276  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.431.31 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,647 дка,категория ІV
230 277  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.431.37 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,385 дка,категория ІV
231 278  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.431.42 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,689 дка,категория ІV
232 279  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.431.54 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,287 дка,категория ІV
233 280  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.431.57 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,642 дка,категория ІV
234 281  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.431.63 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Друга селскостопанска територия-1,201 дка, категория ІV
235 282  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.431.77 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,443 дка,категория ІV
236 283  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.431.79 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,316 дка,категория ІV
237 284  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.432.11 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,569 дка,категория ІV
238 285  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.433.21 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,361 дка,категория ІV
239 286  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.433.29 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,549 дка,категория ІV
240 287  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.433.38 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,354 дка,категория ІV
241 288  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.433.40 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,550 дка,категория ІV
242 289  1998-09-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.430.10 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,548 дка,категория ІV
243 293  1998-10-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.601.1231 по кадастралната карта на гр.Белене,а по ЗРП на гр.Белене парцел І,стр.кв.4-промишлена зона  13400 кв.м-общинска земя-зелена площ виж т.12
244 296  1998-10-07ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.173.24 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Под АЕЦ"  Друга производствена база-7,000 дка категория ІІІ
245 299  1998-11-20ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.602.277 по кадастралната карта на гр.Белене,а по ЗРП на гр.Белене парцел І,пл.№2394,кв.78  Едропанелно Обединено детско заведение "Бодра смяна" за 140 деца,състоящо се от две секции: 1.Блок А-А-А със ЗП-556 кв.м и обем-3341,58 куб.м 2.Блок Б-Б-Б със ЗП-657 кв.м и обем-1973,07 куб.м
246 300  1998-12-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.602.152 по кадастралната карта на гр.Белене,а по ЗРП на гр.Белене парцел І,пл.№2267,кв.49  Едропанелно ОДЗ"Мечта",състоящо се от две секции: 1.Блок А-А-А със ЗП-556 кв.м и обем-3341,58 куб.м 2.Блок Б-Б-Б със ЗП-657 кв.м и обем-1973,07 куб.м Дворно място-8350 кв.м
247 301  1998-12-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.602.276 по кадастралната карта на гр.Белене,а по ЗРП парцел ІІ,пл.№1407 на квартал 78  Училище "Димчо Дебелянов",състоящо се от: 1.Блок "Б"-двуетажна масивна сграда със ЗП-256 кв.м и обем 2650 куб.м. 2.Блок "В"-четириетажна сграда със ЗП-1098 кв.м и обем 14274 куб.м
248 305  1998-12-12ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Гр.Белене между кварталите-18,17,16 и 5г по ЗРП на града  Зелена площ-1500 кв.м
249 307  1998-12-14ПУБЛИЧНА ОС стари актове  С.Татари,парцел ІІІ,пл.№373,кв.53 по ЗРП на селото  1.Масивна двуетажна сграда със ЗП-182 кв.м,построена 1961 г.-Здравна служба
250 308  1998-12-14ПУБЛИЧНА ОС стари актове  С.Петокладенци,парцел V,пл.№171,стр.кв.28 по ЗРП на селото  1.Масивна едноетажна сграда със ЗП-125 кв.м-Здравна служба
251 316  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.435.25 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,418 дка,категория ІV
252 317  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.435.26 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,607 дка,категория ІV
253 318  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.435.37 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,483 дка,категория ІV
254 319  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.438.25 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,140 дка,категория ІV
255 320  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.436.80 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,018 дка,категория ІV
256 321  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.436.81 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,055 дка,категория ІV
257 322  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.436.82 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,092 дка,категория ІV
258 323  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.436.83 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,087 дка,категория ІV
259 324  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.436.94 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,047 дка,категория ІV
260 325  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.437.1 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,595 дка,категория ІV
261 326  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.437.16 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-1,122 дка,категория ІV
262 327  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.437..18 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,265 дка,категория ІV
263 328  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.439.17 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,743 дка,категория ІV
264 329  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.439.25 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,383 дка,категория ІV
265 330  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.439.31 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,719 дка,категория ІV
266 331  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.439.42 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,306 дка,категория ІV
267 332  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.439.44 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,902 дка,категория ІV
268 333  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.439.55 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,598 дка,категория ІV
269 334  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.439.66 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Пасище,мера-0,918 дка,категория ІV
270 335  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.439.71 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,276 дка,категория ІV
271 336  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.441.12 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,481 дка,категория ІV
272 337  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.441.35 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,499 дка,категория ІV
273 338  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.441.51 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,499 дка,категория ІV
274 339  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.441.69 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,501 дка,категория ІV
275 340  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.441.74 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,501 дка,категория ІV
276 341  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.442.16 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,483 дка,категория ІV
277 342  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.442.32 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,496 дка,категория ІV
278 343  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.442.61 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,495 дка,категория ІV
279 344  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.444.28 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,347 дка,категория ІV
280 345  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.444.44 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,494 дка,категория ІV
281 346  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.444.68 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,521 дка,категория ІV
282 347  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.444.76 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,498 дка,категория ІV
283 348  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.445.24 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Старата могила"  Лозе-0,524 дка,категория ІV
284 349  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.439.57 по кадастралната карта на гр.Белене,местност "Пишмана"  Лозе-0,523 дка,категория ІV
285 350  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №36 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Пишмана"  Пасище,мера-0,682 дка,категория ІV
286 351  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №35 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Кривия"  Пасище,мера-3,866 дка,категория V
287 352  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №29 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Ливадите"  Пасище,мера-4,417 дка,категория ІІІ
288 353  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №24 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Ливадите"  Пасище,мера-2,124 дка,категория ІІІ
289 354  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №19 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Друма"  Пасище,мера-3,355 дка,категория ІV
290 355  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №16 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Зарзалата"  Пасище,мера-0,217 дка,категория ІV
291 356  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №15 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Горната могила"  Пасище,мера-46,618 дка Категория - 17,135 дка-ІV - 29,482 дка-V
292 357  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №14 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Зарзалата"  Пасище,мера-7,678 дка,категория ІV
293 358  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №13 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Трояне"  Пасище,мера-44,711 дка Категория - 6,193 дка-ІV - 37,056 дка-VІ - 1,461 дка-Х
294 359  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №10 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Под АЕЦ"  Пасище,мера-27,976 дка,категория ІІІ
295 360  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №4 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Под АЕЦ"  Пасище,мера-1,822 дка,категория ІІІ
296 361  1999-04-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №3 по плана за земеразделяне на гр.Белене,местност "Под АЕЦ"  Пасище,мера-6,468 дка,категория ІІІ
297 362  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №190 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-14,710 дка,категория V
298 363  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №192 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-0,523 дка,категория V
299 364  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №220 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-0,300 дка,категория ІV
300 365  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №195 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-2,231 дка Категория-0,249 дка-ІV -1,982 дка-V
301 366  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №196 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-24,732 дка Категория -2,912 дка-ІV -21,821 дка-V
302 367  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №197 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-1,530 дка,категория V
303 368  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №199 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-406,426 дка,категория V
304 369  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №187 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-1,731 дка Категория-0,874 дка-ІV -0,857 дка-V
305 370  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №189 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-0,787 дка,категория ІV
306 371  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №186 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-0,603 дка,категория ІV
307 391  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №200 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-3,802 дка Категория -3,452 дка-ІV -0,351 дка-V
308 392  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №202 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-2,942 дка,категория V
309 393  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №203 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-4,977 дка Категория - 2,633 дка-ІV - 2,344 дка-V
310 394  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №204 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-11,553 дка Категория - 10,292 дка-ІV - 1,260 дка-V
311 395  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №205 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-287,852 дка Категория - 33,762 дка-ІV - 254,090 дка-V
312 396  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №206 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-37,261 дка Категория - 18,609 дка-ІV - 18,652 дка-V
313 397  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №207 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-2,306 дка Категория -2,207 дка-ІV -0,099 дка-V
314 398  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №208 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-1,096 дка,категория V
315 399  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №209 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-0,279 дка,категория VІ
316 400  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №194 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-8,365 дка Категория -1,119 дка-ІV -7,247 дка-V
317 401  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №210 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-257,055 дка Категория -17,697 дка-ІV -201,483 дка-V
318 402  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №211 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-0,365 дка,категория ІV
319 403  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №212 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-1,216 дка,категория V
320 404  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №213 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-3,154 дка,категория V
321 405  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №214 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-7,922 дка,категория V
322 406  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №216 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-10,854 дка,категория ІV
323 407  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №217 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-7,760 дка Категория -0,376 дка-ІV -0,953 дка-V -6,431 дка-VІ
324 408  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №218 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-1,115 дка Категория-1,048 дка-ІV -0,067 дка-V
325 409  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №219 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-0,747 дка,категория ІV
326 410  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №201 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-16,832 дка Категория -9,719 дка-ІV -7,113 дка-V
327 411  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №221 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-1,165 дка,категория ІV
328 412  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №222 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-1,378 дка,категория ІV
329 413  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №223 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-6,424 дка Категория -6,210 дка-ІV -0,214 дка-V
330 414  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №225 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-14,469 дка Категория -1,769 дка-ІV -12,700 дка-V
331 415  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №224 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-200,934 дка Категория -193,202 дка-V - 7,731 дка-ІV
332 416  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №285 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-0,869 дка,категория V
333 417  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №293 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-533,729 дка Категория -514,789 дка-V - 18,940 дка-VІ
334 418  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №294 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-406,059 дка Категория - 64,481 дка-ІV -341,578 дка-V
335 419  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №295 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-282,501 дка Категория- 28,069 дка-ІV -254,432 дка-VІ
336 420  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №296 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-389,174 дка Категория - 8,124 дка-ІV -381,049 дка-VІ
337 421  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №297 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-125,134 дка Категория -62,124 дка-ІV - 2,104 дка-V -60,906 дка-VІ
338 422  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №298 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-304,355 дка Категория -16,878 дка-ІV -287,477 дка-V
339 423  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №299 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-53,113 дка Категория -18,039 дка-ІV -35,075 дка-V
340 424  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №300 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-7,977 дка Категория -3,597 дка-ІV -4,381 дка-V
341 425  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №301 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-163,727 дка Категория -50,313 дка-ІV -113,414 дка-V
342 426  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №365 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-2,630 дка,категория V
343 427  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №137 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Изоставена нива-52,336 дка Категория -20,840 дка-ІV -31,497 дка-VІ
344 428  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №136 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Изоставена нива-27,751 дка Категория -22,339 дка-V - 5.412 дка-ІV
345 429  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №350 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-0,805 дка,категория ІV
346 430  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №373 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-3,459 дка,категория ІV
347 431  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №369 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Пасище,мера-1,387 дка Категория -1,193 дка-ІV -0,194 дка-V
348 432  1999-04-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №226 по плана за земеразделяне на с.Петокладенци  Изоставена нива-1,908 дка,категория V
349 435  1999-06-28ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел Х,кв.37 по ЗРП на с.Татари  1.Масивна монолитна сграда "Автоспирка" със РЗП-58 кв.м 2.Масивна тухлена сграда със ЗП-6 кв.м-тоалетна- 29.08.2005 г. Гл.експерт "ОС"....... /Инж.Пл.Петров/
350 436  1999-06-14ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №7,масив №13 по плана за земеразделяне на с.Татари,местност "Кайкуша"  Пасище,мера-2,016 дка,категория ІІІ
351 439  1999-07-12ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №6,масив №13 по плана за земеразделяне на с.Татари,местност "Кайкуша"  Пасище,мера-5,946 дка,категория ІІІ
352 488  1999-07-19ПУБЛИЧНА ОС стари актове  С.Петокладенци,пл.№368 на стр.кв.63 по ЗРП на селото.  Дворно място-2,500 кв.м и Детска градина-масивна,едноетажна сграда със ЗП-350,00 кв.м
353 489  1999-07-19ПУБЛИЧНА ОС стари актове  С.Петокладенци,парцел ІV,пл.№176 на стр.кв.28 по ЗРП на селото.  Читалищен дом-двуетажна масивна сграда със ЗП-476 кв.м с десет помещения.
354 520  1999-07-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №248 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-11,900 дка,категория Х
355 521  1999-07-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №265 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-36,470 дка,категория ІІІ
356 522  1999-07-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №259 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-13,090 дка,категория VІ
357 523  1999-07-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №277 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-30,240 дка,категория VІ
358 524  1999-07-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №253 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-2,100 дка,категория VІ
359 525  1999-07-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №292 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-5,080 дка,категория VІ
360 526  1999-07-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №2,масив №251 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-242,260 дка,категория Х
361 527  1999-07-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №2,масив №213 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-212,810 дка,категория VІ
362 528  1999-07-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №48,масив №186 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-6,820 дка,категория V
363 529  1999-07-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №226 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-19,890 дка,категория Х
364 530  1999-07-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №218 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-12,010 дка,категория Х
365 531  1999-07-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №149 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-8,400 дка,категория Х
366 532  1999-07-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №146 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-7,640 дка,категория Х
367 533  1999-07-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №1,масив №57 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода,местност "Ливадето"  Пасище,мера-0,280 дка,категория ІІІ
368 534  1999-07-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №306 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-3,520 дка,категория ІV
369 537  1999-07-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №332 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Храсти-53,240 дка,категория Х
370 538  1999-07-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №230 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-7,420 дка,категория Х
371 539  1999-07-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №156 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище върху обработваема земя-11,400 дка, категория VІ
372 541  1999-08-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.602.38 по кадастралната карта на гр.Белене,а по ЗРП на гр.Белене- стр.кв.5в,пл.№300,ул."Петър Манчев" №15  1.Дворно място от 2700 кв.м 2.Жилищна сграда /ПМЖ/ със ЗП-87,02 кв.м, стопанска сграда /ПМС/-15 кв.м, стопанска сграда /ПМС/-30 кв.м, стопанска сграда /ПМС/-16,40 кв.м, складово помещение /ПМС/-12,32 кв.м, жилищна сграда /ПМС/-35,85 кв.м
373 542  1999-08-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.602.39 по кадастралната карта на гр.Белене,а по ЗРП на гр.Белене-стр.кв.5в,пл.№301,ул."Петър Манчев"№17  1.Дворно място от 2088 кв.м 2.Жилищна сграда /ПМЖ/ със ЗП-94,40 кв.м с пристройки към нея-37,55 кв.м, стопанска сграда /МС/-38,80 кв.м, стопанска сграда /ПМС/-75 кв.м, стопанска сграда /ПМС/-31,75 кв.м
374 548  1999-09-24ПУБЛИЧНА ОС стари актове  ПИ 03366.602.52.1 по кадастралната карта на гр.Белене,а по ЗРП на гр.Белене-стр.кв.5ж,парцел І,пл.№292  Масивна двуетажна сграда-училище "Васил Левски" /старата сграда/ със застр.площ-960 кв.м
375 550  1999-11-12ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №2,масив №154,с.Бяла вода,местност "Крачунско"  Пасище с храсти-9,000 дка категория Х
376 551  1999-11-12ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №3,масив №154,с.Бяла вода,местност "Крачуновско"  Пасище с храсти-13,420 дка категория Х
377 552  1999-11-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №223,с.Бяла вода  Мери и пасища-9,987 дка категория Х
378 555  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №210,с.Бяла вода  Мери и пасища-18,960 дка категория VІ
379 557  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №247,с.Бяла вода  Мери и пасища-25,301 дка категория VІ
380 558  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №284,съгласно плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-10,271 дка категория VІ
381 559  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №242 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Пасище,мера-7,875 дка категория Х
382 560  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №200 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Мери и пасища-1,249 дка категория VІІ
383 561  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №201 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Мери и пасища-7,941 дка категория VІІ
384 562  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №243 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Мери и пасища-5,649 дка категория Х
385 564  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №151 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Мери и пасища-17,257 дка категория Х
386 565  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №202 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Мери и пасища-2,884 дка категория VІ
387 566  1999-11-15ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Парцел №245 по плана за земеразделяне на с.Бяла вода  Мери и пасища-1,505 дка категория VІ
388 793  2000-05-30ПУБЛИЧНА ОС стари актове  С.Бяла вода,УПИ І,стр.кв 4 по регулационния план на селото  Дворно място-2279,00 кв.м
389 798  2000-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене ,парцел І,кв.87  Дворно място-5550,00 кв.м
390 857  2000-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Петокладенци,парцел V,пл.№171,стр.кв.28  1.Дворно място-1500,00 кв.м 2.Гараж към Здравна служба-едноетажна масивна сграда със ЗП-20,00 кв.м
391 858  2000-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,парцел ХІІ,пл.№240,кв.32  1.Реална част от Дворно място-1000,00 кв.м 2.Читалищен дом със ЗП-466,00 кв.м
392 859  2000-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,парцел VІІІ,кв.35  1.Реална част от Дворно място-7745,00 кв.м 2.Двуетажна масивна сграда-училище със ЗП-413,00 кв.м 3.Сграда-училищна работилница със ЗП-170,00 кв.м
393 860  2000-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,парцел ІV и ІІІ,пл.№373,кв.53  1.Дворно място-1120,00 кв.м 2.Двуетажна масивна сграда-Кметство със застр.площ-78,00 кв.м 3.Дворно място-880,00 кв.м
394 1010  2000-12-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене,парцел І,пл.№200,стр.кв.49, ул."България" №35  1.Дворно място с площ 2670,00 кв.м 2.Триетажна масивна сграда със стоманобетонна конструкция със ЗП-422,00 кв.м. Сградата има 33 помещения в етажите и 13 в сутерена. 3.Масивен трафопост със ЗП-75,00 кв.м
395 1012  2000-12-28ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Бяла вода,парцел І,пл.№67,стр.кв.7  1.Дворно място с площ-1200 кв.м 2.Масивна едноетажна жилищна сграда със ЗП-108,00 кв.м (здравна служба) 3.Стопански сгради
396 1013  2001-02-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Деков,парцел ІІ,стр.кв.8  1.Дворно място с площ-3601,00 кв.м 2.Сграда-Двуетажнао училище със ЗП-324,00 кв.м /МС/ с 9 помещения 3.Сграда-Клозет със ЗП-50,00 кв.м /ПМС/ с 2 разпределения 4.Сграда-Будка със ЗП-25,00 кв.м /МС/ 5.Сграда-Кухня-столова със ЗП-400,00 кв.м /МС/ 6.Сграда /Библиотека и салон/със ЗП-190,00 кв.м
397 1014  2001-02-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене,парцел ІІ,пл.№258,стр.кв.73, ул."Христо Ботев"  1.Дворно мястос площ 8260,00 кв.м 2.Детстка градина-ОДЗ "Знаме на мира".Едропанелна,състояща се от Две секции: а)Блок А-А-А със ЗП-556,00 кв.м б)Блок Б-Б-Б със ЗП-657,00 кв.м 3.Басейн със ЗП-300,00 кв.м 4.Двуетажна сграда /млечна кухня/ със ЗП-90,00 кв.м /МЖ/ 5.Тоалетна /външна/със ЗП-20,00 кв.м
398 1015  2001-02-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене,парцел І,стр.кв.10,ул."Бенковска"  1.Дворно място с площ 9670,00 кв.м 2.Детска градина-ОДЗ "Щастливо детство".Едропанелна,състояща се от Две секции: а)Блок А-А-А със ЗП-556,00 кв.м б)Блок Б-Б-Б със ЗП-657,00 кв.м 3.Басейн (незавършен) със ЗП-300,00 кв.м
399 1017  2001-02-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Петокладенци,парцел І,стр.кв.42  Масивна сграда-автоспирка със ЗП-32,00 кв.м
400 1018  2001-02-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Кулина вода,парцел V,пл.№204,стр.кв.1  Двуетажна масивна сграда /2МЖ/-Читалище "Изгрев" със ЗП- 405,00 кв.м
401 1019  2001-02-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Бяла вода,парцел І,стр.кв.4  Двуетажна масивна сграда /2МсбО/-Читалище "Възраждане" със ЗП-350,00 кв.м с 10 помещения.
402 1021  2001-03-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене,парцел ІІ,стр.кв.165  Дворно място с площ-290,00 кв.м
403 1049  2001-04-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене,парцел ІІІ,стр.кв.46  1.Зелена площ-"За озеленяване и за общоградски отдих и изяви" с площ-8890,00 кв.м 2.Общоградска тоалетна 3.Масивна сграда "ТОТО-ПУНКТ" със ЗП-36,00 кв.м
404 1078  2001-05-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Деков,пл.№301,стр.кв.91  1.Част от 1/2 идеална част от Двуетажна масивна административна сграда,цялата със ЗП-350,00 кв.м,а именно 236,40 кв.м ид.части от Двуетажна масивна административна сграда,цялата със ЗП-350,00 кв.м 2.119,00 кв.м идеална част от маза,цялата с площ-350,00 кв.м
405 1080  2001-07-04ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Деков,пл.№508,стр.кв.109  Изцяло жилищен блок,състоящ се от два двустайни и два едностайни апартамента със ЗП-130,00 кв.м (здравна служба)
406 1081  2001-07-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Петокладенци,пл.№175,стр.кв.28  Масивна двуетажна сграда,изградена от тухли на бетонова основа,с бетонни плочи между етажите,покрив от дървена конструкция,покрит с цигли със ЗП-210,00 кв.м,изцяло на маза.І-ви етаж КУХНЯ и СТОЛОВА,ІІ-ри етаж РИТУАЛНА ЗАЛА и СТАИ на ГНС.
407 1848  2002-07-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене,УПИ V,стр.кв.5,Промишлена зона  Реална част с площ 51,160 дка от урегулиран поземлен имот (УПИ)V-"За гробища",целия с площ 52,500 дка.
408 1868  2003-08-25ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене,УПИ І,кв.154  Реална част от УПИ І за "Крайдунавски парк",целия с площ 20350 кв.м
409 2547  2004-09-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Петокладенци,УПИ ХІV-179,стр.кв.30  1.Дворно място с площ 2858 кв.м. и Сграда-училище със ЗП 958 кв.м.на два етажа и мазе,актувани с АДС №593/01.02. 1951 г. 2.Дворно място с площ 3440 кв.м.,Сграда-училище със ЗП- 192 кв.м.,едноетажна и Училищни клозети със ЗП-48 кв.м., актувани с АДС №594/01.02.1951 г. 3.Училищна работилница със ЗП-135 кв.м.,актувана с АДС № 4607/19.01.1971 г. 4.Кухня-масивна едноетажна пристройка към училищната работилница със ЗП-64 кв.м.,актувана с АДС №4932/27.07. 1971 г.
410 2550  2004-11-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Бяла вода,УПИ VІІІ-132,стр.кв.4  1.Дворно място с площ 875,00 кв.м. 2.Реална част от двуетажна административна сграда,която част представлява ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ с обща площ 36,00 кв.м., находящи се на втори етаж и маза с площ 16,00 кв.м с изложение запад-изток
411 2551  2004-11-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Деков,УПИ І,стр.кв.8  1.Дворно място "за парк" с площ 14300,00 кв.м.,ведно със застроените в него: -баня (МС)със ЗП-90,00 кв.м. и прилежащо дворно място с площ 300,00 кв.м.; -търговски обект -(ПЖ)Пивница със ЗП-120,00 кв.м., изграден навес с площ 120,00 кв.м.и вътрешен двор с площ 155,00 кв.м.
412 2574  2005-02-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Деков,УПИ І,стр.кв.109  Изцяло масивна сграда на два етажа с маза "бивша административна сграда" на МТС,застроена върху 242 кв.м.
413 2575  2005-03-21ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Бяла вода,УПИ ХV-269,стр.кв.1  1.Дворно място с площ 880,00 кв.м. 2.Сграда със ЗП-80,00 кв.м. 3.Сграда със ЗП-25,00 кв.м
414 2577  2005-05-09ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене,имот №856,стр.кв.106а  Реална част с площ 39139,00 кв.м.-СТАДИОН с кадастрален №856 от УПИ,стр.кв.106а "за спортен комплекс",целия с площ 79000,00 кв.м.,ведно с изградените в него: 1.Футболно игрище,писта и трибуна с обща площ 16000,00 кв.м 2.Съблекалня-футбол с площ-185,00 кв.м 3.Хандбално игрище и трибуна с обща площ 2080,00 кв.м 4.Съблекалня-хандбал с площ 60,00 кв.м 5.Хандбално игрище-помощно с площ 2180,00 кв.м 6.Басейн с площ 640,00 кв.м 7.Външна тоалетна с площ 15,00 кв.м /виж т.13/
415 2578  2005-06-01ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на гр.Белене,кад.№000493,местност "Каракашева могила"  Друга селскостопанска територия-51,857 дка категория VІ
416 2581  2005-11-24ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Деков,УПИ VІ9301,стр.кв.91  Урегулиран поземлен имот (УПИ)с площ 1915,00 кв.м. "За кметство,управление АПК и поща",актуван с Актове за държавна собственост №..№1962/1962 г.,1963/1962 г.,2741/ 1964 г.,2805/1964 г.,3784/1968 г.,3785/1968 г. и 3784/1968 г.,ведно със застроените в него Стопанска сграда,Тоалетна и Масивна двуетажна сграда със ЗП-350,00 кв.м.,актувана с АДС №3156/1965 г. и АОС №1078/21.05.2001 г.
417 2584  2005-11-24ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,УПИ VІІІ,стр.кв.35  Чешма със ЗП-1,00 кв.м,застроена в Реална част от Тротоар
418 2585  2005-11-24ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,кад.№479,стр.кв.80  Неурегулиран поземлен имот площ 13300,00 кв.м "За мемори ален парк"
419 2586  2005-12-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Бяла вода,кад.№548,стр.кв.16  Неурегулиран поземлен имот с Кадастрален №548-ГРОБИЩЕ с площ 10378,00 кв.м (по черните линии)
420 2587  2005-12-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Бяла вода,стр.кв.5  Клозет със ЗП-10,00 кв.м,застроен в реална част от общински имот "Градина"
421 2590  2005-12-20ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Деков,имот №380,извън регулация  Имот с площ 14000,00 кв.м-ГРОБИЩЕ,ведно със застроената в него Сграда с площ 18,00 кв.м
422 2591  2006-01-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Петокладенци,имот №000282,извън регулация  ГРОБИЩЕ с площ 6467,00 кв.м
423 2592  2006-01-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Кулина вода,УПИ І-97,стр.кв.46 "за озеленяване"  ГРОБИЩЕ с площ 6240,00 кв.м
424 2593  2006-01-24ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,УПИ ХІІІ-241,стр.кв.32  Част от втори етаж на Административно-търговска сграда- част от втори етаж на двуетажна адм.-търг.сграда,находя- ща в УПИ ХІІІ-241,стр.кв.32 по плана на с.Татари; Сградата е масивна,монолитна носеща конструкция,покрива е скатен,с дървена конструкция,покрит с керемиди; външни стени-тухленизидове,измазани с вароциментова мазилка;вътрешни стени-с латекс;подове-с партет; дървена дограма;наличие на ел. и телефонна инсталация; добро състояние,ползва се по предназначение;
425 2594  2006-01-25ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари между стр.кв.49,53 и 32  Чешма,застроена между стр.кв.49,523 и 32 по плана на с.Татари
426 2595  2006-01-25ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,между стр.кв.10,16 и 39  Чешма,застроена между стр.кв.10,16 и 39 по плана на селото
427 2596  2006-01-25ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Деков,УПИ ХІІ,стр.кв.32  Чешма,застроена в Урегулиран поземлен имот (УПИ)ХІІ,стр. кв.32 по плана на с.Деков "за озеленяване"
428 2597  2006-01-25ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Кулина вода,УПИ Х,стр.кв.43а  Чешма,застроена в Урегулиран поземлен имот (УПИ)Х,стр.кв.43а по плана на селото "Парк с водно огледало и открита сладкарница"
429 2598  2006-01-25ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Кулина вода,УПИ І,стр.кв.56  Чешма,застроена в Урегулиран поземлен имот (УПИ)І,стр.кв 56 по плана на селото
430 2638  2007-04-02ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Кулина вода,УПИ Х-208,стр.кв.2  1.Реална част от недвижим имот-частна държавна собственост,находящ се в с.Кулина вода,общ.Белене и пред ставляващ:ПЕТ ПОМЕЩЕНИЯ на втория етаж с изложение север-юг,а именно стая с площ 18,50 кв.м,стая с площ 20,50 кв.м,стая с площ 21,00 кв.м,стая с площ 18,50 кв.м и стая с площ 17,60 кв.м и една МАЗА с площ 11,10 кв.м. Имотът е актуван с АДС №40/20.05.1970 г. Така описаният имот се намира в урегулиран поземлен имот (УПИ)Х-208,отреден "За кметство,ресторант с тераса,Поща
431 2866  2008-02-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Гр.Белене,общ.Белене,ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.602.194 по кадастралната карта,одобрена със Заповед №РД-18-58/24.09.2007 г.на Изп.Директор на АК  РЕАЛНА ЧАСТ от 845,60 кв.м от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №03366.602. 194 по кадастралната карта на гр.Белене,целия с площ 3156 кв.м,ведно със СГРАДА №03366.602.194.6-Постройка на допълващо застрояване/кабина/със ЗП-23 кв.м и СГРАДА № 03366.602.194.7-Постройка на допълващо застрояване /екран/със ЗП-76 кв.м,актуван с АДС №1142/20.07.1998 г. като Лятно кино "Белене" със ЗП 845,60 кв.м
432 2871  2008-04-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  гр.Белене,общ.Белене,ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.602.341 по кадастралната карта,одобрена със Запо- вед №РД-18-58/24.09.2007 г.на Изп.директор на АК  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.602.341 с площ 347 кв.м по Кадастралната карта на гр.Белене,одобрена със Заповед №РД-18-58/24.09.2007 г.на изпълнителния директор на АТКК(Съгласно Застроително-регулационния план на гр.Белене,одобрен със Заповед №938/1988 г.на Кмета на община Белене имота съставлява неурегулиран ПИ 278,стр. кв.5 по плана на гр.Белене,предназначен "За озеленяване"
433 2877  2008-08-25ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Имот №000464 в местността "Трояне" в землището на гр.Белене с ЕКТТЕ 03366,общ.Белене  Земеделски имот с начин на трайно ползване: Друга селскостопанска територия с площ 18,549 дка категория ІV
434 2878  2008-08-25ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Имот №091002 в местността "Под Бабина могила" в землище- то на гр.Белене с ЕКТТЕ 03366,общ.Белене  Земеделски имот с начин на трайно ползване: Друга селскостопанска територия с площ 199,530 дка категория V
435 2879  2008-08-25ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Имот №092069 в местността "Под Бабина могила" в землище- то на гр.Белене с ЕКТТЕ 03366,общ.Белене  Земеделски имот с начин на трайно ползване: Друга селскостопанска територия с площ 184,677 дка категория V
436 2886  2009-02-18ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,имот №170067,местност "Край селото"  Пасище,мера с площ 44,795 дка категория V
437 2887  2009-02-18ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,имот №170069,местност "Край селото"  Пасище,мера с площ 158,282 дка категория V
438 2888  2009-02-18ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,имот №170069,местност "Край селото"  Пасище,мера с площ 36,833 дка категория V(36,804 дка) категория ІV(0,029 дка)
439 2889  2009-02-18ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,имот №170071,местност "Край селото"  Пасище,мера с площ 804,176 дка категория ІV(64,468 дка) -V(553,878 дка) -VІ(185,830 дка)
440 2890  2009-04-22ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Кулина вода,имот №001141(образуван от имот № 001139),местност "Старите лозя"  Пасище,мера с площ 5,000 дка категория VІІ
441 2891  2009-04-22ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Кулина вода,имот №001140(образуван от имот № 001139),местност "Старите лозя"  Пасище,мера с площ 71,171 дка категория VІІ
442 2895  2009-07-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,имот №170066,образуван от имот №170017,местност "Кертика"  Пасище,мера с площ 5 дка категория VІ
443 2896  2009-07-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,имот №170072,образуван от имот 170017,местност "Кертика"  Пасище,мера с площ 1293,150 дка категория VІ
444 2897  2009-07-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Петокладенци,имот №000227,образуван от имот №000216  Пасище,мера с площ 5,854 дка категория ІV
445 2898  2009-07-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Петокладенци,имот №000232,образуван от имот №000216  Пасище,мера с площ 5 дка категория ІV
446 2901  2009-09-14ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,имот №170074,образуван от имот №170072,местност "Кертика"  Пасище,мера с площ 1291,150 дка категория VІ
447 2902  2009-09-14ПУБЛИЧНА ОС стари актове  По ЗРП на с.Татари,имот №170073,образуван от имот №170072,местност "Кертика"  Пасище,мера с площ 2 дка категория VІ
448 2905  2009-12-11ПУБЛИЧНА ОС стари актове  с.Татари, община Белене, имот №517, стр.кв.87 по плана на селото  Поземлен имот "За стадион" с площ 20360 кв.м
449 2907  2010-04-23ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, част от УПИ І, И ЧАСТ ОТ УПИ ІІІ стр.кв.106а по ЗРП на града и поземлен имот с идентификатор 03366.602.858 по КК на града  Поземлен имот с площ 7939 кв.м с идентификатор 03366.602.858 съгласно кадастралната карта на гр.Белене, а по ЗРП на гр.Белене част от УПИ І, стр.кв.106а ”За спортен комплекс” и част от УПИ ІІІ, стр.кв.106а ”За кооперативен пазар”
450 2908  2010-04-23ПУБЛИЧНА ОС стари актове  гр.Белене, част от УПИ ХVІІ, стр.кв.8в по ЗРП на града и поземлен имот с идентификатор 03366.602.1196 по КК на града  Поземлен имот с площ 21219 кв.м с идентификатор 03366.602.1196 съгласно кадастралната карта на гр.Белене, а по ЗРП на гр.Белене част от УПИ ХVІІ, стр.кв.8в ”За спортен комплекс”
451 2909  2010-04-23ПУБЛИЧНА ОС стари актове  гр.Белене, част от УПИ ХVІІ, стр.кв.8в по ЗРП на града и поземлен имот с идентификатор 03366.602.1152 по КК на града  Поземлен имот с площ 59942 кв.м с идентификатор 03366.602.1152 съгласно кадастралната карта на гр.Белене, а по ЗРП на гр.Белене част от УПИ ХVІІ, стр.кв.8в ”За спортен комплекс”
452 2910  2010-07-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  гр.Белене, ул.”Кирил и Методий” №1, УПИ І-239, стр.кв.44 по ЗРП на града и поземлен имот с идентификатор 03366.602.239.2 по КК на града  Спортна зала за борба в гр.Белене (Магазин в подблоковото Пространство на блок ”МВР – ЕСМ” с площ 283 кв.м, заедно с 0,85 % идеални части от общите части на сградата, съставляващ Поземлен имот с идентификатор 03366.602.239.2 по кадастралната карта на гр.Белене, актуван с Акт за общинска собственост (АОС) №2892/30.05.2009 год.
453 2911  2010-07-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, с.Бяла вода, УПИ VІІІ-132, стр.кв.4 по ЗРП на селото  РЕАЛНА ЧАСТ от двуетажна масивна административна сграда със сутерен, със застроена площ на цялата сграда от 255 /двеста петдесет и пет/ кв.м. и с разгъната застроена площ от 767.16 /седемстотин шестдесет и седем цяло и шестнадесет стотни/ кв.м., която реална част се състои на II /втори/ етаж от: 1) помещения „АТЦ“ и „репартитор“ с обща застроена площ от 41.37 /четиридесет и едно цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м. и полезна /светла/ площ от 34.96 /тридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от североизток – помещение, собственост на Кметство с. Бяла вода, от югоизток – фоайе, ползвано съвместно с „Български пощи ЕАД“, от югозапад – улица и от северозапад – площад; 2) помещение „радиоуредба“ със застроена площ от 10.75 /десет цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м. и полезна /светла/ площ от 8,78 /осем цяло седемдесет и осем стотни/ кв.м., при граници: от североизток – стълбищна клетка, ползвана съвместно с „Български пощи“ ЕАД и Кметство с.Бяла вода, от югоизток – двор, от югозапад – помещение, собственост на „Български пощи“ ЕАД и от северозапад - фоайе, ползвано съвмостно с „Български пощи“ ЕАД и Кметство с.Бяла вода; ведно със за двата обекта 28.09% /двадесет и осем цяло девет стотни върху сто/ идеални части от общо ползваните „Български пощи“ ЕАД и Кметство с.Бяла вода – стълбищна клетка, фоайе, коридор, тоалетна и умивалня, равняващи се на 20.11 /двадесет цяло и единадесет стотни/ кв.м. с площ на частта от втори етаж по АДС 43.53 /четиридесет и три цяло и 0,53 кв.м./; в сутерена на сградата от: 3) две помещения „акумулаторно“ и „кабелно“ с обща застроена площ от 41.37 /четиридесет и едно цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м. и полезна /светла/ площ от 34.96 /тридесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м., при граници: от североизток – помещения, собственост на Кметство с.Бяла вода и другите собственици на етажа, от югоизток – коридор, ползван съвместно с Кметство с.Бяла вода и другите собственици на етажа, от югозапад – терен и от северозапад – терен; ведно с 21.17%/двадесет и едно цяло и седемнадесет стотни върху сто/ идеални части от общо ползваните коридор и стълбищна клетка, равняващи се на 12.62 /дванадесет цяло и шестдесет и две стотни/ кв.м., с площ на частта от сутерена по АДС 38.86 /тридесет и осем цяло и 0.86 кв.метра/, ВЕДНО с за цялата реална част 18.03% /осемнадесет цяло и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, съставляващ УПИ VIII – 132 /осми за имот планоснимачен номер сто тридесет и две/ в кв. 4 /четвърти/ по плана на с. Бяла вода, община Белене, област Плевен, кадастралният план, одобрен със Заповед № 300-4-5/2002г., а регулационният план, одобрен със Заповед № 1392/1951г., при граници на парцела: УПИ II – 139, УПИ IХ – 133 и от две улици.
454 2914  2010-09-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене,гр.Белене, ул.”България” стр.кв.128 по ЗРП на града и поземлен имот с идентификатор 03366.602.1381 по КК на града  Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1381 с площ 313 кв.м по кадастралната карта на гр.Белене – ”За друг вид озеленени площи”
455 2915  2010-09-17ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, ул.”България” стр.кв.128 по ЗРП на града и поземлен имот с идентификатор 03366.602.1381 по КК на града  Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1379 с площ 849 кв.м по кадастралната карта на гр.Белене – ”За друг вид озеленени площи”
456 2917  2010-10-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, с.Кулина вода, имот №001143, местност ”Старите лозя” по плана за земеразделяне  Имот №001143, образуван от имот №001141 с площ 4,500 дка, от които: -Пасище, мера с площ 4,100 дка; -Др.произв.база с площ 0,400 дка. Категория - седма
457 2918  2010-10-26ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, с.Татари, имот №173015, местност ”-----” по плана за земеразделяне  Сграда 01-Склад за химически торове и препарати с площ 196 кв.м, застроена в държавен имот с №173015 –стопански двор
458 2923  2011-01-05ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Поземлен имот с идентификатор Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.128.1, местност "Сред полето" по КК на града  Поземлен имот с идентификатор 03366.128.1 с площ 14540 кв.м по кадастралната карта на гр.Белене с НТП - Нива Категория - четвърта
459 2925  2011-06-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.515.29, местност "Лунгата"  Поземлен имот с идентификатор 03366.515.29 по КК на гр.Белене с площ 3831 кв.м, местност "Лунгата" с начин на трайно ползване - Рибарник
460 2926  2011-06-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.513.37 по КК, местност "Лунгата  Поземлен имот с идентификатор 03366.513.37 по КК на гр.Белене с площ 2030 кв.м, местност "Лунгата" с начин на трайно ползване - Нискостъблена гора
461 2927  2011-06-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.517.51 по КК, местност "Лунгата"  Поземлен имот с идентификатор 03366.517.51 по КК на гр.Белене с площ 3637 кв.м, местност "Лунгата" с начин на трайно ползване - Рибарник
462 2928  2011-06-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.513.35 по КК, местност "Лунгата"  Поземлен имот с идентификатор 03366.513.35 по КК на гр.Белене с площ 4154 кв.м, местност "Лунгата" с начин на трайно ползване – Рибарник
463 2929  2011-06-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.513.36 по КК, местност "Лунгата"  Поземлен имот с идентификатор 03366.513.36 по КК на гр.Белене с площ 6309 кв.м, местност "Лунгата" с начин на трайно ползване – Рибарник
464 2930  2011-06-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове   Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.517.48 по КК, местност "Лунгата"   Поземлен имот с идентификатор 03366.517.48 по КК на гр.Белене с площ 42361 кв.м, местност "Лунгата" с начин на трайно ползване – Рибарник
465 2931  2011-06-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове   Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.173.30 по КК, местност "Под АЕЦ"  Поземлен имот с идентификатор 03366.173.30 по КК на гр.Белене с площ 103915 кв.м, местност "Под АЕЦ" с начин на трайно ползване – Пасище
466 2932  2011-06-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.179.86 по КК, местност "Вратница"  Поземлен имот с идентификатор 03366.179.86 по КК на гр.Белене с площ 146108 кв.м, местност "Вратница" с начин на трайно ползване – Пасище
467 2933  2011-06-06ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.179.87 по КК, местност "Вратница"  Поземлен имот с идентификатор 03366.179.87 по КК на гр.Белене с площ 5808 кв.м, местност "Вратница" с начин на трайно ползване – Пасище, без застроените в него три селскостопански сгади, които попадат в имота с идентификатори 03366.179.87.1, 03366.179.87.2 и 03366.179.87.3.
468 2934  2011-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.513.34 по КК, местност "Лунгата"  Поземлен имот с идентификатор 03366.513.34 по КК на гр.Белене с площ 1888 кв.м, местност "Лунгата" с начин на трайно ползване – Рибарник
469 2935  2011-06-16ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.515.13 по КК, местност "Лунгата"  Поземлен имот с идентификатор 03366.515.13 по КК на гр.Белене с площ 749 кв.м, местност "Лунгата" с начин на трайно ползване – За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение
470 2951  2012-03-08ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.602.469 по КК и ул."Свищовска" №3, УПИ ХVІІ, стр.кв.8В по ЗРП на града  Поземлен имот с идентификатор 03366.602.469 по КК на гр.Белене с площ 22902 кв.м и УПИ ХVІІ, стр.кв.8в по ЗРП на града, предназначен "За спортен комплекс"
471 2953  2012-03-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, с.Деков, община Белене, УПИ І-511, стр.кв.109 по ЗРП на селото  Новообразуван имот с площ 35700 кв.м по ЗРП на с.Деков, община Белене, УПИ І-511, стр.в.109, отреден ”За парк и спортен комплекс”.
472 2954  2012-03-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, с.Деков, община Белене, УПИ ІІ-508, стр.кв.109 по ЗРП на селото  Новообразуван имот с площ 2315 кв.м, ведно със застроените в него Гараж със ЗП-20 кв.м и Масивна двуетажна сграда със ЗП-130 кв.м (изцяло жилищен блок, състоящ се от два двустайни и два едностайни апартамента-бивша здравна служба-Деков, актувана с АЧОС №1080/04.07.2001 год. с Решение №176/28.05.2009 год. на Общински съвет-Белене ) по ЗРП на с.Деков, община Белене, УПИ ІІ-508, стр.в.109, отреден ”За обществено обслужващи дейности”.
473 2955  2012-03-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, с.Деков, община Белене, УПИ ІІІ-508, стр.кв.109 по ЗРП на селото  Новообразуван имот с площ 2750 кв.м, ведно със застроената в него Масивна двуетажна сграда със ЗП-242 кв.м с маза, актувана с АПОС №2574/16.02.2005 год. (Детска градина – ЦДГ ”Гергана” на с.Деков) по ЗРП на с.Деков, община Белене, УПИ ІІІ-508, стр.в.109, отреден ”За Детско заведение”.
474 2956  2012-03-13ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, Община Белене, с.Бяла вода ИМОТ 310002  Имот с кадастрален №310002 в землището на с.Бяла вода, община Белене с площ 5,798 дка, местност ”------” с начин на трайно ползване (НТП) ПАСИЩЕ, МЕРА Категория на земята - Четвърта
475 2959  2012-04-19ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, гр.Белене, ул.”Филип Станиславов, ”Поземлен имот с идентификатор 03366.602.366 по КК на гр.Белене и УПИ ІХ и Х стр.кв.8б по ЗРП на града  Поземлен имот с идентификатор 03366.602.366 с площ 3379 кв.м по кадастралната карта на гр.Белене и част от УПИ ІХ, стр.кв.8б по ЗРП на града, предназначен ”За озеленяване” и част от УПИ Х, стр.кв.8б по ЗРП на града, предназначен ”За индивидуално жилищно строителство
476 2960  2012-04-19ПУБЛИЧНА ОС стари актове  Област Плевен, гр.Белене, ул.”Любен Каравелов”, Поземлен имот с идентификатор 03366.602.854 по КК на гр.Белене и УПИ І, стр.кв.106а по ЗРП на града  Поземлен имот с идентификатор 03366.602.854 с площ 9949 кв.м, ведно с построените в него 7 сгради с идентификатори 03366.602.854.1 с площ 89 кв.м, 03366.602.854.2 с площ 26 кв.м, 03366.602.854.3 с площ 15 кв.м, 03366.602.854.4 с площ 81 кв.м, 03366.602.854.5 с площ 19 кв.м, 03366.602.854.6 с площ 54 кв.м и 03366.602.854.7 с площ 25 кв.м по кадастралната карта на гр.Белене и част от УПИ І, стр.кв.106а по ЗРП на града, предназначен ”За спортен комплекс”
477 2961  2012-08-03ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8  Област Плевен, община Белене, с.Татари, УПИ VІ, стр.кв.49 по плана на селото  Урегулиран поземлен имот с площ 42235 кв.м, предназначен "За озеленяване"
478 2964  2012-08-09ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1207 по КК на гр.Белене и УПИ ІІ, стр.кв.3 по ЗРП на гр.Белене  Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1207 с площ 22130 кв.м по кадастралната карта на гр.Белене и УПИ ІІ, стр.кв.3 по ЗРП на града, предназначен ”За черничева гора”
479 2965  2012-08-09ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8  Област Плевен, община Белене, гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1223 по КК на гр.Белене и УПИ ІІІ, стр.кв.2 по ЗРП на гр.Белене  Поземлен имот с идентификатор 03366.601.1223 с площ 5444 кв.м по кадастралната карта на гр.Белене и УПИ ІІІ, стр.кв.2 по ЗРП на града, предназначен ”За озеленяване”