Начална страница
Начало >> Инфраструктура
Населени места

Община Белене се състои от шест населени места:

име
площ
 
обща територия на землището
/дка./
фонд населени места и урбанизирани територии
гр. Белене
145 810
6 978
с.Бяла Вода
24 450
1 496
с.Деков
29 976
1 509
с.Кулина Вода
24 252
1 151
с.Петокладенци
29 468
1 677
с.Татари
31 090
1 533

 

площ на жилфонда в общината
общо
/м?/
жилищна
спомагателна
площ на кухни
411 132
262 214
83 100
65 818

 

Трнспортна система
Основната пътна мрежа в общината е изградена от ІІІ-ти, ІV-ти и по-нисък клас пътища, с обща дължина 242 000км. Те са изцяло асфалтирани със задоволително състояние на пътната настилка. Транспортната мрежа на общината има локално значение.
До гр. Белене има изградена железопътна линия, която обслужва само товарни превози.
Важно значение за развитието на общината има р. Дунав. Преди всичко тя дава реални възможности гр.Белене да се оформи като важен транспортен възел, съчетаващ в себе си – воден, железопътен и автомобилен транспорт.

 

В и К
Общината е 100% водоснабдена. Шестдесет и пет процента от канализационната мрежа на гр. Белене е изградена. Тя е смесена – за битови и промишлени отпадни води. Канализацията се зауства без пречиствателна станция в река Дунав.

 

Съобщения

ТВД – Белене е част от структурата на Технологичен район “Далекосъобщения” – Плевен. Във възела са обособени и работят една възлова и пет крайни централи, всички с осигурен автоматичен достъп към националната съобщителна мрежа.

централа
национален код
капацитет
/бр. ТП/
гр. Белене
0658 х хх хх
6 100
с.Бяла Вода
0658 1ххх
200
с.Деков
0658 8ххх
400
с.Кулина Вода
0658 9ххх
200
с.Петокладенци
0658 7ххх
300
с.Татари
0658 0ххх
300

Предоставяни услуги:

  • Абонамент за далекосъобщителни услуги чрез фиксираната далекосъобщителна мрежа на БТК (построяване, преместване, възстановяване на ТП и наети линии);
  • Телеграфни услуги
  • Факсимилни услуги
  • Радиофикационни услуги.
  • Безабонаментен достъп до Internet – на телефон 01342002min/1имп.

за гр. Белене:

Заявки за повреди се приемат на тел. 130 и 3 32 00
Телефон за рекламации и жалби – 3 33 25

за селата – заявяване на всички видове услуги:

с.Бяла Вода
381
с.Деков
215
с.Кулина Вода
215
с.Петокладенци
415
с.Татари
215

 

 

Електроснабдяване
---------

 

 

Неселени места
Транспортна система
В и К
Съобщения
Електроснабдяване

 

   последно обновена: 05.06.2012 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО