Начална страница
Начало >> текст

Земеделски територии

 

Баланс на територията на община Белене по предназначение:

 

 

Територия

Площ

м2

%

Обща площ

285 млн.

100

Земеделска земя

209.8 млн.

73.6

Горски фонд

31.8 млн.

11.2

Водни площи

27.57 млн.

9.7

Урбанизирана         територия

14.3 млн.

5

Територия за транспорт

1.15 млн.

0.4

Други територии

0.33 млн.

0.1

 

Земи

      Територия                                      Площ  

дка

%

За нуждите на селското стопанство

213319.422

74.83

За нуждите на горското стопанство

34597.458

12.14

Водни течения и водни площи

24195.709

8.49

Населени места

12108.320

4.25

За нуждите на транспорта

845.431

0.30

 

Горите в общината са разпределени по населени места, както следва:

 

Землище

Площ/дка/

% от общата площ на общината

гр.Белене

1000

0.4

с. Бяла вода

417

0.1

с. Деков

131

0.05

с. Кулина вода

877

0.3

с. Петокладенци

308

0.1

с. Татари

81

0.02

ОБЩО

2814

0.925

 

 

   последно обновена: 05.06.2012 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО